Kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö: Satiiri on jatkuvasti ajankohtainen laji

Julkaistu 22.8.2016 - 10:20

Filosofian tohtori Sari Kivistö on aloittanut työnsä yleisen kirjallisuustieteen professorina Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Sari Kivistö

yksikössä.

Kivistön tutkimusaloja ovat muun muassa satiirin historia ja teoria, kirjallisuus ja filosofia, kirjallisuus ja uskonto, klassiset traditiot, latinankielinen kirjallisuus, retoriikan historia, dissidenttikirjallisuus ja käsityöläiset kirjallisuudessa.

- Vedän Helsingin Sanomain Säätiön pientä hanketta Painovapaus ja pilkkakuvasto, jossa tarkastellaan uskonnollisen pilkan rajoja kotimaisissa 1900-luvun alun pilalehdissä sekä pohditaan yleisemmin uskonnon tulenarkaa poliittisuutta, Kivistö kertoo. 

- Minua kiinnostavat aiheet, joilla on yleispätevää relevanssia ihmiselämän merkityksellisyydessä tai merkityksettömyydessä. Tunnen viehtymystä sellaisiin vakaviin teemoihin kuin kärsimys, talous, sota tai kuolema, joita on käsitelty sekä vakavuudella että huumorilla kirjallisuudessa ja muussa mediassa. Olen kiinnostunut kielestä, joilla näitä aiheita voidaan lähestyä ja ilmaista. 

Kivistö on tutkinut paljon satiiria ilmaisumuotona, aiemmin myös muun muassa lääketieteen satiireja. 

- Satiiri on jatkuvasti ajankohtainen, uskalias ja sensitiivinen laji muun muassa erilaisten uskontoa koskevien konfliktien ja pilapiirroskohujen myötä, hän sanoo. 

- Viimeisin, syksyllä ilmestyvä teokseni on yhteistyössä kirjoitettu monografia antiteodikeasta filosofiassa ja kirjallisuudessa. Pohdin siinä kirjallisia kärsimyksen kuvauksia ja niiden mahdollisia selitysmalleja. 

Lappeenrannassa syntynyt Kivistö on suorittanut akateemiset opintonsa Helsingin yliopistossa. Ennen tuloaan Tampereen yliopistoon hän työskenteli Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajana ja sitä ennen kollegiumin tutkimusjohtajana ja Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Kivistö sai viime vuonna myös kutsun tutkijaksi Freiburgin yliopiston ja Uppsalan yliopiston tutkijakollegiumeihin. 

Lisätietoja:
Professori Sari Kivistö, 050 318 1246, sari.kivisto@uta.fi