Koulutus on kaikkialla taloudellisten ja poliittisten intohimojen kohde

Julkaistu 24.8.2017 - 12:17

KUTSU

EARLI 2017 -konferenssin avajaisiin ja avajaispaneeliin tiistaina 29.8.2017 klo 10 alkaen
Tampere-talon iso sali, Yliopistonkatu 55, Tampere

Oppimisen ja opetuksen tutkijoiden kansainvälinen EARLI 2017 -konferenssi tuo Tampereelle noin 2 200 alan tutkijaa noin 50 maasta. Konferenssin teemana on Education in the Crossroads of Economy and Politics - Role of research in the advancement of public good.

- Konferenssin teema on erityisen kiinnostava siksi, että koulutukseen kohdistuu kaikkialla maailmassa sekä taloudellisia että poliittisia paineita ja intohimoja, kertoo konferenssin puheenjohtaja, professori Eero Ropo Tampereen yliopistosta.

- Kansainvälinen kilpailu ja menestys siinä edellyttää työntekijöiltä korkeatasoista osaamista. Tällaista pystytään tuottamaan vain laadukkaalla koulutuksella ja opetuksella. Hyvä opetus ja tuloksia tuottava oppiminen ovat laadukkaan koulutuksen keskeisiä piirteitä, vaikka emme tiedäkään yksiselitteisesti, mitä ne kulloinkin tarkoittavat ja edellyttävät. Hyviä opetuksen käytäntöjä kehitetään kokeilemalla ja tutkimuksella on tässä tärkeä rooli. Konferenssin monet esitykset keskittyvätkin erilaisten kokeilujen tulosten esittelyyn.

- Koulutukseen kohdistuu myös monia poliittisia paineita, joista voi mainita esimerkiksi toiminnan laatu ja tuloksellisuus, taloudelliset paineet, sekä kysymykset siitä, mitkä ja millaiset arvot, osaaminen ja tieto ovat poliittisesti tavoiteltavia ja hyväksyttäviä. Koulutuksella ylläpidetään kulttuuria ja pyritään muuttamaan sitä. Koulutuksen voi monissa maissa sanoa olevan myös osa vallan säilyttämisen välineistä, Ropo toteaa.

Avajaispaneelin puhujina ovat OECD:n Centre for Educational Research and Innovation -keskuksen johtaja Dirk van Damme, Suomen YK-suurlähettiläs Kai Sauer, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso sekä professorit Manfred Prenzel (Münchenin teknillinen yliopisto) ja Sanna Järvelä (Oulun yliopisto). Paneelin otsikkona on Educational Science and Policy-Making.

Konferenssissa käsitellään muun muassa oppimisen, ohjauksen, opettamisen ja sekä koulutusorganisaatioiden kehittämisen tutkimusalueita. Tutkijoiden kiinnostuksen kohteita ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkea-asteen koulutus sekä elinikäinen oppiminen. Erilaisia esityksiä on noin 1500, ja ne voivat olla tutkimusartikkeliin pohjautuvia esityksiä, postereita tai workshop-, demonstraatio- tai keskustelutyyppisiä tapahtumia.
 
Konferenssin järjestävät European Association for Research on Learning and Instruction EARLI ja Tampereen yliopisto.

Konferenssin sivut: https://earli.org/earli-2017
Konferenssin ohjelma: https://earli.org/programme

Lisätietoja:
Professori Eero Ropo, 050 567 9838
EARLI 2017 -konferenssin puheenjohtaja

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 24.8.2017