Koulutusvientiä nurin päin

Julkaistu 9.6.2017 - 12:28
Kuva: IPPE
IPPEn alumnitapaaminen Intiassa vuonna 2015. Kuvassa keskellä koristeltuna tohtoriohjelman luoja professori Matti Hakama alumnien ja muiden opiskelijoiden ympäröimänä. Kuva: IPPE

 

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma juhlisti yli kaksikymmenviisivuotista taivaltaan toukokuussa. Vuosiin on mahtunut aivan omanlaisensa tarina kansainvälistymisestä.
 
International Doctoral Programme in Epidemiology eli IPPE perustettiin vuonna 1990 osana Suomen ja Intian välistä kehitysyhteistyötä. Intiassa syöpäepidemiologian ja biostatistiikan koulutus 90-luvun alussa oli riittämätöntä, minkä vuoksi syöpärekisterien toiminta ja näin ollen syöpäkontrolli oli rajoittunutta. Tätä puutetta paikkaamaan perustettiin professori Matti Hakaman aloitteesta IPPE. Alusta asti myös yhteistyö Suomen ja Intian syöpärekisterien välillä on ollut tiivistä ja olennainen osa tohtoriohjelman toimintaa.
 
Sittemmin IPPE on laajentunut kattamaan koko maailman, ja kansainvälisiä opiskelijoita on tullut niin Aasiasta, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta kuin Afrikastakin. Tohtoriohjelman tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen erityisesti matalan tulotason maiden terveysongelmista sekä kansanterveyden toimintaedellytysten kehittäminen kouluttamalla epidemiologeja ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Opiskelijoita ohjelmaan otetaan sisään joka toinen vuosi ja he edustavat kolmeakymmentäkahta eri kansallisuutta -väitelleitäkin on jo yli 50. Syksyllä aloittaa tohtoriohjelman kolmastoista ryhmä.
 
Korkeatasoista tutkijakoulutusta
 
Epidemiologian professorin Pekka Nuortin mukaan ohjelma tarjoaa tutkijakoulutusta erityisesti matalan tulotason maista tuleville opiskelijoille.
 
– Opetamme heille, miten he voivat tehdä tutkimusta omassa maassaan ja antaa tieteelliset kontribuutionsa sinne. Eli tämä on ikään kuin koulutusvientiä mutta toisin päin kuin normaalisti! Koulutus käydään hakemassa täältä, ja tiedot ja taidot viedään takaisin kotimaahan, joissa niiden vaikuttavuus on suuri.

Cherian Varghese / Kuva: IPPE
IPPEn alumni Cherian Vargehese työskentelee tällä hetkellä WHO:ssa Genevessä, Sveitsissä.
 Kuva: IPPE

Toukokuun IPPE – 25 years of international doctoral education -seminaarissa puhujavieraana oli myös Intiasta kotoisin oleva tohtoriohjelman alumni Cherian Varghese Maailman terveysjärjestöstä (WHO) Genevestä. Hän valmistui ohjelmasta vuonna 2000 ja on sen jälkeen työskennellyt ympäri maailmaa, kuten Filippiineillä, Fidžissä sekä tällä hetkellä Sveitsissä. Varghese korostaa Tampereen yliopiston koulutuksen merkitystä sekä omalla urallaan että laajemmin.
 
– Tampereen yliopisto on tämän tohtoriohjelman myötä edesauttanut suuresti syöpäepidemiologian kehittymistä Intiassa, sillä se on lisännyt osaavien ihmisten määrää. Tohtorintutkintonsa Tampereella tehneet ovat myös johtavissa tai muuten korkeissa asemissa Intiassa, kuten syöpärekisterien johtajina. He edelleen käyttävät niitä taitoja, joita he saivat täältä.
 
Nuorti kertoo, että koulutuksen sisältöjä ja prosesseja on kehitetty ja yhtenäistetty viimeisen viiden vuoden aikana, ja koulutuksen sisällöt ovat laajentuneet kattamaan koko terveystieteiden alueen. Mukana ovat nyt lähes kaikki terveystieteiden tutkimusryhmät, ja laaja kurssitarjonta palvelee koko tiedekunnan opiskelijoita. Samalla suomalaisetkin opiskelijat voivat saada kokemusta kansainvälisyydestä ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.
 
Kompakti, joustava ja inhimillinen
 
Nuorti listaa IPPEn eduiksi ja kilpailuvalteiksi joustavuuden sekä vahvat tutkimusryhmät.
 
– IPPE pystyy kilpailemaan maailmalla muiden ohjelmien kanssa muun muassa siksi, että se pystyy tarjoamaan yksilöllisempää koulutusta. Suhteellisen pienessä tohtoriohjelmassa voidaan olla joustavia ja samalla voidaan räätälöidä sisältöjä opiskelijoiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.
 
– IPPE on ainutlaatuinen ohjelma globaalistikin. Tähän liittyy sekä sen uniikki koulutuskonsepti, laajat yhteistyöverkostot että se, kuinka hyvätasoisena koulutusta maailmalla pidetään. Kaikessa pohjana ovat kuitenkin ihmiset, jotka tekevät tutkimusta, koulutusta ja kansainvälisyyttä.
 
Myös Varghese kiittää yliopiston panostusta opiskelijaan sekä tohtoriohjelman inhimillistä otetta.
 
– Koko yliopisto auttaa sinua saavuttamaan päämääräsi. Opiskelijan kanssa matkataan yhdessä, mennään kaikki vaiheet läpi ja edesautetaan kotiutumista kaikin mahdollisin tavoin. Tohtoriohjelmassa tunnelma oli lämmin ja ystävällinen, ja henkilökunnan ja opiskelijoiden välille löytyi yhteys. Tämä on yksi niistä asioista, joka tekee ohjelmasta niin hyvän. Toivon, että tämä ohjelman inhimillinen ote säilyisi jatkossakin.

Kuva: IPPE
Keväällä IPPE sai myös uuden tohtorin, Jayaram Dodda Junjannagarin. Kuvassa vasemmalta oikealle: vastaväittäjä Cherian Varghese, kv-koordinaattori Catarina Ståhle-Nieminen, väittelijä Jayaram Dodda Junjannagari sekä kustos professori emeritus Matti Hakama. – Kuva: IPPE

Monipuolista kansainvälisyyttä
 
Nuortin mukaan IPPEn menestykseen ovat vaikuttaneet myös tiiviit ja monipuoliset kansainväliset verkostot sekä se, ettei tohtoriohjelmiin ole Suomessa lukukausimaksuja. Myös tutkinto-ohjelman rakenne on kansainvälisille opiskelijoille käytännöllinen.
 
– Olemme puristaneet kurssimuotoisen 60 opintopisteen koulutuksen yhteen lukuvuoteen ja antaneet opiskelijoille mahdollisuuden jatkaa tutkimusta omassa maassaan. Se tekee tästä mahdollisen opiskelupaikan henkilölle, joka on esimerkiksi työsuhteessa oman maansa tutkimuslaitoksessa. Tällöin opiskelijan ei tarvitse irtisanoutua työstään ja lähteä vuosiksi opiskelemaan. Samalla opiskelija voi hankkia korkeatasoisen tohtorikoulutuksen, jonka avulla hän voi edetä työurallaan.
 
– Prosessit ovat toimivia sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. Olemme panostaneet paljon myös siihen, mitä vuoden mittaisen Tampereella olon jälkeen tapahtuu. Ohjauksen jatkuvuus on avainasemassa, Nuorti kertoo.

 IPPEn identiteetti on vahvasti kiinni kansainvälisyydessä, jonka taustalla on pitkäjänteinen työ.
 
– Yliopiston tasolla IPPE edistää kansainvälistymistä monella tavalla. Kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi tutkimusryhmiämme, ja yhteistyöverkostojen kehittämisen kautta tulee mahdollisuuksia myös opettajille ja opiskelijoille esimerkiksi vaihtoon tai yhteistyöprojekteihin. IPPEn kautta myös tuodaan Tampereelle kansainvälisiä asiantuntijoita.
 
Sekä Varghese että Nuorti toteavat, että IPPE on aivan omanlaisensa tohtoriohjelma.

– Yli 25 vuotta systemaattista, pitkäjänteistä ja tutkimusorientoitunutta koulutusta epidemiologiassa yhden maan järjestämänä, ja koulutuksen keräämä suuri määrä kansainvälisiä opiskelijoita on jotain todella hienoa. Tampereen yliopistosta ja tästä tohtoriohjelmasta pitäisi tietää enemmän maailmalla. Erityisesti siitä, miten tämä on saatu aikaan, Varghese kehuu.

Teksti: Anna Ojalahti

Kuvat: IPPE