Kunniatohtorit 2018 - Alkuperäiskansan oikeuksien puolustaja

Julkaistu 14.8.2018 - 15:24
Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga (Kuva: SámiSoster ry)
SámiSoster-järjestön toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Ristenrauna Magga saa Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvon elokuun promootiossa. (Kuva: SámiSoster ry)

Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga jatkaa työtään saamelaisten hyväksi

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta SOC

Alkuperäiskansan hyvinvointi ja yhteisön huomioiminen – siinä sanaparit, jotka kiteyttävät sosiaalineuvos Ristenrauna Maggan työtä. Melkein puoli vuosisataa kestänyt ura saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjänä ja perusoikeuksien puolustajana jatkuu edelleen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta onkin kutsunut kunniatohtorikseen vahvasti itseymmärryksensä mukaisen henkilön. 

– Kaikkien ihmisten sosiaalisten oikeuksien toteutuminen on yksi yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kulmakivistä. On luontevaa, että tiedekunta kutsuu kunniatohtorikseen henkilön, jonka elämäntyö on käytännössä toteuttanut tätä tavoitetta Euroopan unionin alueen ainoan alkuperäiskansan kohdalla, tiedekunnan dekaani Juha Teperi sanoo.

Ristenrauna Magga on urallaan osallistunut niin sosiaalialan paikalliseen ja alueelliseen toimintaan kuin valtakunnallisiin hankkeisiin ohjaus- ja työryhmissä. Yhteiskunnallinen vaikuttaja toimii myös luottamustehtävissä.

Oli sitten kyseessä valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke tai palvelujen järjestäminen saamelaisalueilla, Magga pyrkii tuomaan esiin alkuperäiskansan näkökulmia ja erityistarpeita. Hänen katsotaan ansioituneen myös siinä, että ns. ruohonjuuritason tieto vaikuttaa tehtäessä yhteisöä koskevia päätöksiä.

Saamelaisten
tarpeet esiin

Saamelaisten erityistarpeita arvioitaessa keskeisiä tekijöitä ovat omat kielet, mutta saamelaiskulttuurissa huomioitavaa riittää myös historiaa, arvoja ja elämäntapaa koskevissa asioissa.

– Hän tietää ja opettaa, että saamelaiset alkuperäiskansana ja erityispiirteineen tarvitsevat erityistä lähestymistä. Ristenraunalla on sekä oman elämänhistoriansa että sitoutuneen, pitkäaikaisen toimijuuden kautta aito ymmärrys saamelaisten palvelujen järjestämisestä, Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola luonnehtii.

Yhteistyötä Maggan kanssa Pirkola on tehnyt saamelaisalueille kohdennetussa itsemurhien preventiohankkeesta, jonka ohjausryhmässä he molemmat toimivat. Pohjoisen viesti kantautuu jälleen valtakunnan tason työskentelyyn.

– Ohjausryhmässä hän on tärkeässä roolissa muistuttamassa meitä saamelaiskulttuuriin kytkeytyvistä erityistarpeista, professori Pirkola sanoo.

Ristenrauna Maggan kulttuurisensitiivisyyttä korostava näkökulma on olennaista  laajemminkin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– On neuvoteltava ja mietittävä yleisemminkin ihmisten mahdollisuutta kokea aitoa osallisuutta palveluissa. Ratkaisut on vietävä tasolle, jossa tuotetaan oikeasti terveyttä ja hyvinvointia. Hyvät palvelut vaativat ihmisten kulttuurien ja taustan ymmärtämistä, professori Pirkola sanoo.

Aihe liittyy Tampereen yliopistossa harjoitettavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, joka korostaa muun muassa kulttuurien huomioimista. Monikulttuurisuuden lisääntyessä kasvaa tarve pohtia ihmisten yhteisöllisyyttä ja kulttuurisia tekijöitä.  

Yhteisön ja yhteiskunnan
arvostama vaikuttaja

Äidinkielenään pohjoissaamea puhuva Ristenrauna Magga kuuluu itse edustamaansa yhteisöön. Maggaa arvostetaan suuresti yhteisössä.  Yhtenä todisteena siitä on saamelaisyhteisön myöntämä pohjoismainen tasa-arvopalkinto. Valtakunnallinen tunnustus seurasi vuonna 2011, kun Magga sai sosiaalineuvoksen arvonimen.

Erityisen läheinen aihe Ristenrauna Maggalle on poroelinkeinoharjoittajien terveys ja hyvinvointi. Elämäntavalla on yhteys luontoon. Poronhoitajat liikkuvat jatkuvasti porojen vuosikierron mukaan. Sen vuoksi esimerkiksi vastaanotolle tuleminen ja ajanvarauskäytännöt saattavat vaatia täysin erilaista lähestymistä kuin valtaväestön palveluissa.

Enontekiöllä 1945 syntynyt Ristenrauna Magga jatkaa työtään saamelaisten valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan SámiSoster -järjestössä. Magga kuuluu perustajiin ja on toiminnanjohtajana voittoa tavoittelemattomassa järjestössä, joka toimii asiantuntijaorganisaationa ja palveluntuottajana.

Maggaa luonnehditaan yhteistyökykyiseksi vaikuttajaksi, joka ei riitaannu keskustelukumppaniensa kanssa hankaliakaan asioita edistettäessä. 

– Ristenrauna tuo asioita esille vaikuttaen aina kun mahdollista. Häntä kuvaa kyky kehittää parempaa, uudempaa. Hänellä on kokeneen toimijan viisautta.


Yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjestää kunniatohtoriensa kunniaksi juhlasymposiumin. Kunniatohtori, sosiaalineuvos Ristenrauna Magga pitää symposiumissa luennon: Saamelaiset Suomessa – alkuperäiskansa vai pelkkä alueellinen kielivähemmistö? Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Väinö Linna -sali 16.8.2018 klo 10-12.

Ristenrauna Maggan luento juhlasymposiumissa (pdf)

SOC kunniatohtorit 2018
- Professori Ute Frevert, Saksa
- Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga