Laskentatoimen opetus kehittyy EU-rahalla

Julkaistu 2.11.2016 - 11:16

Julkisen talousjohtamisen professorit Eija Vinnari ja Lasse Oulasvirta ovat mukana kansainvälisessä opetuksen kehittämishankkeessa “Developing and implementing European Public Sector Accounting modules”, joka sai 375 000 euron rahoituksen ”Erasmus + korkeakoulutukselle” -ohjelmasta.

Lokakuussa alkanutta hanketta koordinoi Universität Rostock, ja sen muita partnereita ovat Universidade de Coimbra, University of Leicester sekä Universität Linz. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on kehittää julkisen sektorin laskentatoimen oppikirja sekä opetusmoduli, jota voidaan soveltaa paitsi partneriyliopistoissa myös muissa eurooppalaisissa korkeakouluissa.

”Erasmus+ korkeakoulutukselle” on Euroopan unionin korkeakouluille suunnattu vaihto- ja yhteistyöohjelma (2014–2020), jonka avulla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua.