Let’s Work Together:– kasvatustieteitä turvapaikanhakijoiden kanssa

Julkaistu 29.1.2016 - 12:36
edu

Kaisu Hermanfors, Ritva Heinonen, Miia Collanus ja Anja Heikkinen tuovat turvapaikanhakijat mukaan yliopiston opetukseen.

 

Kasvatustieteiden yksikössä on ryhdytty konkreettiseen työhön turvapaikanhakijoiden tueksi. Tarkoituksena on tarjota heille mielekkäitä matalan kynnyksen toimintoja yhdessä suomalaisten kanssa ja kehittää niitä osaksi yksikön toimintaa.

– Tarkoitus on kehittää toimintamalleja, jotka jatkossa tulisivat osaksi kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaa, toteaa professori Anja Heikkinen.

Osaksi tulevaisuuden opetusta

EDUn Let’s Work Together  -toimintaryhmä aloitti kutsumalla koolle ison joukon toimijoita ja vapaaehtoisia sekä turvapaikanhakijoita. Tapaamisen tarkoitus oli tutustua turvapaikanhakijoiden osallistamista tukevien organisaatioiden toimintaan ja ideoida toimintamuotoja, joihin voitaisiin yhdistää kasvatustieteiden yksikön opetusohjelmaan.

Tilaisuudessa keskustelua pohjustivat vastaanottokeskusten, kansalaisopistojen ja Suomen Pakolaisavun edustajat ja siihen osallistui EDU:n opettajien ja opiskelijoiden ohella muun muassa toimijoita ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, muista yksiköistä, avoimesta yliopistosta, Paluu-osuuskunnasta sekä muutamia turvapaikanhakijoita.

– Vuoden 2015 syksystä radikaalisti kärjistynyt turvapaikanhakijatilanne on kuormittanut viranomaisia ja järjestöjä. Toimintaa täytyy ryhtyä koordinoimaan laadullisesti ja määrällisesti. Myös kasvatuksessa ja koulutuksessa tukea tarvitaan niin akuuteissa stressi- ja toimettomuustilanteissa kuin eri-ikäisten ja eri perhesuhteissa elävien turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatukseen, nuorten ja aikuisten opintoihin ja työelämään osallistamiseen, toteaa Heikkinen.

Oppilaitosten ja järjestöjen on itse etsittävä koordinoituja yhteistoiminnan muotoja, jotka ovat mahdollisimman joustavia tapoja ihmisarvoiseen elämään myös tilapäisissä ja ennakoimattomissa olosuhteissa. EDUn opettajat ja opiskelijat tarttuivat itse toimeen yliopistonlaajuisen koordinoinnin puuttuessa.

Kokouksen jälkeen yhteistoimintaa jatketaan EDU:n Let´s Work Together-toimintaryhmän välittämänä.

Toiminta alkaa nyt!

– Jo tällä lukukaudella järjestetään turvapaikanhakijoita osallistavia kursseja, yhteistyössä järjestöjen, päiväkotien, vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Omilla kursseillani pohditaan muun muassa sitä, miten yhteiskuntaan osallistutaan, toteaa Heikkinen.

Tarkoitus on tehdä yhteistyötä vapaan sivistystyön organisaatioiden kanssa. Anja Heikkisen Education, Work and Culture  -kurssin ensimmäinen luento on avoin kaikille ja se myös videoidaan ja voidaan esittää muun muassa vastaanottokeskuksissa.

Opettaja Ritva Heinonen ja yliopistonlehtori Kaisu Hermanforsin suunnittelevat varhaiskasvatustoimintaa. Heinosen suomi toisena kielenä -toimintaan kutsutaan perheitä ja keväämmällä sukelletaan muun muassa nukketeatterin maailmaan. Hermanforsin opiskelijat järjestävät leikkipäivän turvapaikkaperheiden lapsille.

Käsityön yliopisto-opettaja Miia Collanuksen tekstiilitaiteen kurssille tulee turvapaikanhakijoita hätämajoituskeskuksesta ja hän saa mukaan mahdollisesti ”apuopeiksi” TAKK:n kotouttamiskoulutuksesta kolme jo kauemmin Suomessa olleita maahan muuttaneita.

– Turvapaikanhakijat tulevat meidän luokanopettajaksi erikoistuvien opiskelijoiden ryhmään. Kevään kurssin teemana on paikka. Paikka, tila, identiteetti ja kaikkien omat reitit elämässä tehdään tekstiileihin erilaisilla pinnankäsittelytekniikoilla kuten kirjonta tai ekovärjäys ja osittain ainakin kierrätysmateriaalista, kertoo Miia Collanus.

Hän toivoo kunkin kurssilaisen löytävän omat reittinsä myös ryhmässä ilman yhteistä kieltä. Kurssin tulokset eli tekstiilitaiteen teokset tulevat keväällä esille EDUsta galleriaan.

– Tietenkin toivon tällaiselle toiminnalle turvapaikanhakijoiden kanssa jatkuvuutta!

Teksti: Taina Repo