Lisää viitettä kolesterolilääkkeen vaikutuksista eturauhassyöpää vastaan

Julkaistu 23.7.2018 - 14:26

Tampereella tehdyssä tutkimuksessa on saatu lisää tietoa kolesterolilääke atorvastatiinin eduista eturauhassyövän kasvua vastaan. Tutkimustulosten mukaan lääkkeen lyhyt altistus ei vaikuta taudin kasvuaktiivisuuteen, mutta riittävän pitkään käytettynä atorvastatiini hidastaa eturauhassyövän kasvua.

Lääketutkimuksessa testattiin kolesterolilääke atorvastatiinin vaikutusta eturauhassyöpään lumelääkitykseen verrattuna. Lääkettä vähintään 27 päivän ajan käyttäneillä miehillä eturauhassyövän kasvu hidastui riippumatta siitä, miten aggressiivinen syöpä oli. Lisäksi atorvastatiini laski PSA-arvoa miehillä, jotka sairastivat aggressiivista eturauhassyöpää.

Tutkimusryhmän johtaja, professori Teemu Murtola Tampereen yliopistosta kertoo, että kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty lumekontrolloitu ja satunnaistettu tutkimus maailmassa.

- Tutkimusasetelman vahvuutena on sen kyky hallita taustekijöiden vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Tutkimus antaa lisää viitettä atorvastatiinin myönteisistä vaikutuksista eturauhassyöpää vastaan, professori Murtola sanoo.

Tutkimukseen osallistui 158 miestä, joille tehtiin eturauhassyövän vuoksi eturauhasen poistoleikkaus Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. He käyttivät tutkimuslääkettä ennen leikkausta keskimäärin 27 vuorokauden ajan. Eturauhassyövän kasvuaktiivisuutta mitattiin leikkauksessa poistetusta eturauhasesta määrittämällä kudoksesta proteiinia, jota esiintyy vain aktiivisesti jakautuvissa soluissa.

Tutkimusryhmä aloittaa vuoden 2018 aikana jatkotutkimuksen, jossa selvitetään, vaikuttaako lääkkeen käyttö eturauhassyövän etenemisnopeuteen ja ennusteeseen.

Tutkimustulokset julkaistiin European Urology -lehdessä.

Tutkimusartikkeli:
Murtola TJ, Syvälä H, Tolonen T, Helminen M, Riikonen J, Koskimäki
J, Pakarainen T, Kaipia A, Isotalo T, Kujala P, Tammela TLJ.
Atorvastatin Versus Placebo for Prostate Cancer Before Radical
Prostatectomy—A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled
Clinical Trial. European Urology 2018.

https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.06.037

Lisätietoja:
Professori Teemu Murtola
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
teemu.murtola@uta.fi
040 581 3177

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.7.2018