Logopedia sai lahjoituksen Tutorikselta

Julkaistu 23.5.2017 - 12:50

Kuntoutus- ja hoivapalveluyritys Tutoris on lahjoittanut Tampereen yliopiston logopedian oppiaineelle 10 000 euroa.

Lahjoituksella Tutoris haluaa perustaa nimikkorahaston logopedian tutkimuksen ja opinnäytetöiden tueksi.

-    Alaa itsekin opiskelleena näen, että tutkimuksen ja käytännön kuntoutustyön yhteys on tärkeä ja haluamme lahjoituksellamme edistää alan tutkimusta yliopistossa sekä edesauttaa työelämäyhteistyötä opetuksessa, kertoo Tutoris Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja logopedi Laura Juvala.

Puheterapeuteista on pulaa ympäri Suomen ja pätevien puheterapeuttien löytäminen on työnantajille hankalaa myös Pirkanmaalla. Etäkuntoutuskokeilut ja teknisavusteiset palvelut ovat auttaneet tilannetta pienimmillä paikkakunnilla, kun puheterapeutille on voinut päästä virtuaaliyhteyden avulla.

Tampereen yliopiston logopedian professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka kiittää lämpimästi lahjoituksesta.

- Tämä on hieno tuki työllemme. Lahjoitus mahdollistaa pienelle koulutusalallemme uusia avauksia ja hankintoja, Korpijaakko-Huuhka kertoo.

Tampereen yliopiston logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet maisterit voivat hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Valmistuvat opiskelijat työllistyvät erinomaisesti ja toimivat muun muassa puheterapeutteina, äänialan asiantuntijoina sekä tutkimustehtävissä. Logopedia tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja viestintää, erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta.

- Teemme jo nyt yhteistyötä muun muassa psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmien kanssa, mutta tulevaisuudessa Tampere3 voi tuoda uusia monitieteisiä mahdollisuuksia muun muassa äänentunnistuksen, signaalinkäsittelyn, musiikkiterapian suuntaan, puhumattakaan sote-alan moniammatillisesta yhteistyöstä muun muassa fysioterapian ja lääketieteen kanssa, visioi Korpijaakko-Huuhka.

- Tutoris Oy on myös mielellään mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten KELA:n Linnuntie-hankkeessa, jossa korkeakoulujen kanssa yhdessä kehitämme lasten yhteisöllistä etäkuntoutusta. Tarjoamme myös yrityksen tiloja opetuksen käyttöön, Juvala kertoo.

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys, joka tarjoaa lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita kunnille ja kuntayhtymille sekä Kansaneläkelaitokselle.