Luonto, rentoutuminen ja irrottautuminen työstä auttavat palautumaan

Julkaistu 20.6.2017 - 10:42

Työstä palautumista selvittänyt Tampereen yliopiston tutkimus päätyi neljään palautumista edistävään ohjeeseen.

Lounastauon aikana tehty puistokävely ja rentoutusharjoitus auttavat jaksamaan työpäivän aikana
Tampereen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että 15 minuutin mittaisiin puistokävelyihin ja rentoutusharjoituksiin osallistuminen lounastauon aikana oli yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen iltapäivällä ennen kotiin lähtöä. Rentoutusharjoituksiin osallistuminen oli yhteydessä myös vähäisempään koettuun stressiin. Fysiologisessa palautumisessa nähtiin muutoksia iltapäivän verenpaineessa, joka laski kaikissa ryhmissä (myös kontrolliryhmässä). Muutos oli suurinta puistokävelyihin osallistujilla..

Lyhyet tauot työssä kannattaa myös hyödyntää
Kun kysyimme, miten työntekijät ylläpitävät tai säätelevät energiatasoaan työpäivän aikana lyhyillä tauoilla, havaitsimme, että työhön liittyvät strategiat, kuten keskittyminen työtehtäviin, joista pitää, uuden työtavoitteen asettaminen ja toisten auttaminen, antavat energiaa työssä. Myös liikunta, kuten ulkoilu raittiissa ilmassa, osoittautui energisoivaksi toiminnaksi, etenkin niillä henkilöillä, jotka käyttivät myös työhön liittyviä strategioita. Yksityiselämään liittyvät toiminnot, kuten netissä surffailu, eivät osoittautuneet hyviksi keinoiksi. Kuitenkin henkilöt, joilla oli pakonomainen suhde työhön, saivat myös niistä energiaa. Energiatason onnistunut ylläpito työpäivän aikana edisti työpäivän jälkeen vapaa-ajalla tapahtunutta palautumista.

Työasioiden tunneperäinen vatvominen estää työstä palautumista
Työasioiden – sekä tunneperäinen että ongelmasuuntautunut – vatvominen vapaa-ajalla oli tutkittavien keskuudessa yleistä ja pysyvää kahden vuoden aikavälillä. Tutkimukseen osallistuneista noin 40 prosenttia kuului tunneperäisesti vatvoviin ryhmiin, joiden työssä korostuivat sekä määrälliset että laadulliset työn vaatimukset ja heidän hyvinvointinsa oli heikompaa kuin niillä, joilla vatvominen oli vähäistä tai ongelmasuuntautunutta.

Liikunta luontoympäristössä ennustaa kuulumista hyvinvoivaan ryhmään
Liikunta luonnossa oli tärkein tekijä, jolla oli merkitystä, tutkittaessa luontoelementeille altistumista sekä työssä (kasvit, ikkunanäkymät) että kotona (ikkunanäkymät, parveke, piha) ja sen yhteyksiä työntekijöiden hyvinvointiin. Tuloksen mukaan luontoon perustuvilla vapaa-ajantoiminnoilla voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia.  

Tulokset ilmenevät Tampereen yliopiston psykologian alan tutkimusprojektista ”Työstä palautuminen: työ- ja ympäristöpsykologisten näkökulmien yhdistäminen ”. Tutkimusprojektia rahoitti Suomen Akatemia. Se koostui kahdesta osatutkimuksesta: kahden vuoden pitkittäistutkimuksesta 664 työntekijän keskuudessa ja interventiotutkimuksesta, johon osallistui noin 150 työntekijää ja jossa lounastauon aikana käytiin puistokävelyllä tai tehtiin rentoutusharjoitus.

Tutkimusryhmä:
Tutkijatohtori Jessica de Bloom, p. 050 318 6070, jessica.de.bloom@uta.fi
Professori Ulla Kinnunen, p. 040 190 1386, ulla.kinnunen@uta.fi
Professori Kalevi Korpela, p 050 318 6130, kalevi.korpela@uta.fi
Väitöskirjatutkija Marjaana Sianoja, p. 050 318 6144, marjaana.sianoja@uta.fi

 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.6.2017