Media ja arktinen alue teemaviikon aiheena

Julkaistu 16.2.2018 - 11:17

Mestarikurssien viikko Tampereella 26.–30.11.2018

Tampereen yliopiston Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskus TaRC järjestää ensi marraskuussa opetuksen teemaviikon, jonka aiheena on arktisen alueen muutos median näkökulmasta.

Viikko on tarkoitettu Tampereen yliopiston sekä TaRC:n suomalaisten, venäläisten ja kiinalaisten yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille sekä media-alan ammattilaisille, opettajille ja tutkijoille. Yleisötilaisuuksiin ovat tervetulleita myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet.

Viikko toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, Barents Press -järjestön sekä TaRC:n yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Mestarikurssien viikkoa tukee Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö.

Pohjoisen alue on muuttumassa ilmaston lämpenemisen ja luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksena globaalien intressien uudeksi keskukseksi. Sen elinkeinot muuttuvat, ympäristöön kohdistuvat paineet kasvavat ja geopoliittiset asetelmat jännittyvät. Samalla aluetta koskevat mediaesitykset ja puhetavat etsivät uusia muotoja. Viikko tarjoaa tietoa ja osaamista kahdella alueella:

1) Arktisen alueen kysymykset Venäjän ja Kiinan politiikassa, kulttuurissa ja mediassa.

2) Arktisen alueen muutosten vaatimat taidot journalismissa ja muussa mediassa.

Viikon nimi ”mestarikurssien viikko” on laina musiikkikoulutuksen alueelta. Viikko rakentuu kolmen mestarin, arktisen alueen kysymyksiä hyvin tuntevan kokeneen ja arvostetun journalistin, dokumentaristin tai muun mediaosaajan ympärille. Mestarit ovat Suomesta, Venäjältä tai muista arktisen alueen maista. He jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan sekä arvioivat ja kehittävät osallistujien suorituksia.

Viikko alkaa avoimella yleisöseminaarilla, jossa parannetaan ja päivitetään osanottajien tietoja ja keskustellaan kahdesta yllä mainitusta teemasta ajankohtaisen tutkimustiedon ja media-alan ammattilaisten kokemuksen avulla. Pääpuheenvuorot käyttävät teemaviikolle kutsutut mestarit. Muina alustajina toimivat TaRC:n kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston asiantuntijat.

Avausseminaari toimii virittävänä lähetekeskusteluna seuraaville kolmelle työpäivälle. Niiden ajan osallistujat työskentelevät intensiivisesti kolmessa pienryhmässä, joita kutakin vetää yksi mestareista apunaan opettajia ja tutkijoita TaRC-verkoston korkeakouluista. Kolmen päivän ajan kukin pienryhmä paneutuu ohjaajiensa kanssa yhteen viikon pääaiheita syventävään teemaan, joka on kunkin mestarin parasta osaamisaluetta. Työskentelyyn sisältyy asiantuntijatapaamisia, ohjattua ja omaehtoista tiedonhankintaa, analyysitehtäviä sekä omien journalististen esitysten valmistelua. Työskentelyote on kehittävä ja vuorovaikutteinen: osallistujien omaa ammatillista asiantuntijuutta ja kokemusta jaetaan vertaisoppimisen menetelmin myös sparrausringeissä, joissa käsitellään heidän omia, viikon teemoihin liittyviä juttuaiheitaan.

Viikon päätteeksi pidettävässä toisessa yleisöseminaarissa kootaan yhteen ja jaetaan eri näkökulmia käsitelleissä pienryhmissä karttunut tieto ja journalistiset oivallukset kaikkien osallistujien kesken. Tutkijat kommentoivat opiskelijoiden esityksiä ja mestarit vetävät viikon kokemukset yhteen omissa loppupuheenvuoroissaan.

Viikon avaus- ja päätöstapahtumat mitoitetaan 100–150 osallistujalle. Viikon kolmeen keskimmäiseen päivään varataan paikkoja noin 40 opiskelijalle. Paikat jaetaan myöhemmin sovittavalla tavalla Tampereen sekä TaRC:n kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen kesken. Kurssin kohderyhmänä ovat maisteritason opiskelijat, mutta sille voivat osallistua myös kandidaattiopintojen loppuvaiheen opiskelijat, vaihto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Opetus on heille maksutonta. Kukin korkeakoulu vastaa omien opiskelijoidensa matka- ja majoituskustannuksista. Tampereen yliopisto avustaa kuitenkin mahdollisimman edullisen majoituksen löytämisessä.

Opiskelijoita valmennetaan ennen viikon alkamista TaRC:n rakenteilla olevan oppimisen virtuaalisen tilan (oppimisympäristön) kautta. Viikon ympärille rakennetaan ns. akateeminen moduuli (5 op), jota suorittamaan voidaan ottaa myös enintään kymmenen jo työssä olevaa journalistia, jotka haluavat kehittää taitojaan arktisen alueen raportoinnissa. Viikko on heille maksullinen akateemisten moduulien hinnoitteluperusteiden mukaan.

Tapahtuman työkieli on englanti. Joitakin osia toteutetaan myös venäjäksi niin, että osallistujat saavat halutessaan tulkkausapua. Tapahtuman yleisötilaisuudet striimataan ja taltioidaan ja ne on tarkoitus editoida verkkoon oppimateriaaliksi, joka on käytössä useita vuosia mestariviikon jälkeen.  Myös työryhmien kolmen päivän työskentelystä toimitetaan osia oppimateriaaliksi.

Marraskuun 2018 teemaviikko on ensimmäinen kolmen mestarikurssien viikon sarjassa. Seuraavan, vuonna 2019 järjestettävän viikon aiheena on naisten asema ja johtajuus mediateollisuudessa.

Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC) on kansainvälinen kohtauspaikka, joka yhdistää uudentyyppisiä avoimia opetuksen, tutkimuksen ja tapahtumien muotoja. Keskuksen kotisivu.

Lisätietoja: TaRC-keskuksen koordinaattori Mika Perkiömäki (mika.perkiomaki@staff.uta.fi, +358-50-437 7396).