Monikulttuurisella sote-alalla on opittava kulttuurien välistä vuorovaikutusta

Julkaistu 22.1.2018 - 10:14

KUTSU  Hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveysalan arkeen -tutkimusraportin julkistamistilaisuuteen maanantaina 5.2.

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelee yhä enemmän eritaustaista henkilöstöä. Tämä luo paineita perinteisille työskentely-ja vuorovaikutustavoille. Onko ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeuduttava olemassa oleviin työ- ja toimintatapoihin, vai pitäisikö työyhteisöjen käytäntöjä muuttaa monimuotoistuvan henkilöstön tarpeita vastaaviksi? Sote-alan organisaatioissa keskustellaan yhä enemmän siitä, miten päivittäinen toiminta monikulttuurisissa työyhteisöissä olisi mahdollisimman sujuvaa, tehokasta ja kaikille työyhteisön jäsenille miellyttävää.

Pirkko Pitkäsen, Katja Keisalan ja Vuokko Niirasen toimittamassa kirjassa Tavoitteena sujuva arki - Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä esitellään Suomen Akatemian rahoittaman MULTI-TRAIN-toimintatutkimuksen tuloksia.

Tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa, joka auttaa sote-alan organisaatioita kehittämään käytäntöjään siten, että ne tukevat kulttuurien välistä työtä. Toimintatutkimukseen osallistui viisi monikulttuurista sote-alan organisaatiota: Hatanpään sairaala ja Koukkuniemen vanhainkoti Tampereelta, Karhulan sairaala Kotkasta, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS ja kolme Mainio Vireen pääkaupunkiseudun yksikköä.

Kirjassa kuvataan, miten tutkimushankkeessa selvitettiin arjen vuorovaikutuksen hankauspisteitä, kehitettiin toimivia käytäntöjä ja korjaavia toimenpiteitä sekä arvioitiin interventioiden vaikutuksia erityyppisissä sote-alan organisaatioissa.

- Suotuisat olosuhteet päivittäiselle vuorovaikutukselle ovat välttämättömiä molemminpuolisen sopeutumisen tukemiseksi ja asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi, toteaa hankkeen johtaja, professori Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta.

- Suotuisten olosuhteiden luomiseksi on tärkeää kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon arjen käytäntöjä, organisatorisia rakenteita, henkilöstöhallintoa ja johtamisosaamista. Toimiva kulttuurien välinen vuorovaikutus luo pohjaa paitsi henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnille, myös organisaation taloudelliselle menestymiselle, Pitkänen sanoo.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta toteutti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa tutkimuksen Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä (MULTI-TRAIN) Suomen Akatemian rahoituksella vuosina 2013-2017.

Tavoitteena sujuva arki - Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä -kirjan on julkaissut Tampere University Press. Kirjan voi ladata sähköisenä osoitteesta
https://tampub.uta.fi/handle/10024/102409

Kirjan julkistamistilaisuus on 5.2.2018 klo 14-16 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen salissa K103, Kalevantie 5. Tilaisuus on avoin kaikille. Kahvitarjoilun vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautuminen 29.1.2018 mennessä osoitteeseen marja.koskela@uta.fi tai puh. 050 318 7126. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Professori Pirkko Pitkänen, 050 420 1536, pirkko.pitkanen@uta.fi
Yliopisto-opettaja Katja Keisala, 050 318 7474, katja.keisala@uta.fi
Professori Vuokko Niiranen, 029 445 5206, vuokko.niiranen@uef.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 22.1.2018