Monitieteinen ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten osallistumista ja kestävää hyvinvointia

Julkaistu 10.1.2018 - 12:08

Julkaisuvapaa 10.1.2018 klo 12
Mediatiedote ja -kutsu: Monitieteinen ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten osallistumista ja kestävää hyvinvointia – avausseminaari Tampereen yliopistossa 16.1.2018

Paikka: Tampereen yliopiston päärakennus, A 1 -sali (Kalevantie 4)
Aika: Tiistai 16.1.2018 klo 10–15.45

Miten 16–25-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöissään ja suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan edistää? Millaisia ovat nuorten osallistumisen kyvyt ja esteet? Mitä nuoret ajattelevat kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista? Monitieteinen ALL-YOUTH-tutkimushanke etsii vastauksia näihin kysymyksiin ja ratkaisuja nuorten mahdollisuuksiin päättää elämästään.

ALL-YOUTH on Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimushanke. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Vuoden 2018 alussa käynnistyneen tutkimushankkeen avausseminaari How Can Young People Rule Their World? – Introducing ALL-YOUTH Project järjestetään Tampereen yliopiston päärakennuksen A1-salissa tiistaina 16. tammikuuta klo 10–15.45. Seminaarissa esitellään kansainvälisiä kokemuksia nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisen edistämisestä, hankkeen lähtökohtia sekä kuullaan eri toimijoiden ja sidosryhmien toiveita hankkeelle.

Seminaarin avaa Tampereen yliopiston vararehtori Seppo Parkkila. Tapahtuman kansainväliset puhujat ovat professori Dana Fusco (York College, New York) ja tutkija Ferran Davesa (Vrije Universiteit Brussels, Tampereen yliopisto). Tapahtumaan osallistuu edustajia useista kansalais- ja nuorisojärjestöistä, yliopistoista, julkishallinnosta ja eduskunnasta sekä nuoria ja opiskelijoita.

ALL-YOUTH kuuntelee nuorten toiveita, kehittää digitaalisia palveluita, ratkoo osallistumisen esteitä ja luo kestävää hyvinvointia.

ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten yhteiskunnallista osallistumista hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista. Hanketta johtaa ja koordinoi dosentti, yliopistonlehtori Reetta Toivanen Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. ALL-YOUTH-tutkimus muodostuu viidestä toisiinsa kytkeytyvästä osahankkeesta.

Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professorin Päivi Honkatukian työryhmä tutkii Kaikki nuoret – Unelmista niiden toteuttamiseen -osahankkeessa nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä ja sen edellytyksistä nuorten omissa yhteisöissä sekä nuorten toiveita kestävän hyvinvoinnin ja kasvun parantamiseksi heidän jokapäiväisessä elämässään.

Kaikki nuoret – Kohti digitaalisia ratkaisuja -osahankkeessa Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan professorin Kaisa Väänäsen työryhmä tutkii ja kehittää yhdessä nuorten kanssa nuorille suunnattuja innovatiivisia digitaalisia malleja ja palveluita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden professorin Jukka Viljasen työryhmä analysoi Kaikki nuoret – Oikeudellisten esteiden ratkaisijoina -osahankkeessa, miten nykyinen oikeudellinen sääntely ja institutionaaliset olosuhteet vaikuttavat nuorten luottamukseen, turhautumiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa, sekä antaa suosituksia, miten osallistumisen esteitä voidaan vähentää nuorten luottamuksen ja kestävän kasvun lisäämiseksi.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professorin Irmeli Mustalahden työryhmä tutkii ja testaa osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin nuorten kanssa muissa työpaketeissa luotuja ratkaisuja Kaikki nuoret – Kestävää hyvinvointia luomassa -osahankkeessa. Lisäksi osahanke jakaa tietoa hankkeen kumppanien ja sidosryhmien kesken sekä etsii ratkaisuja, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi biotalouden parissa.

ALL-YOUTH-hanke on osa STN:n Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaa. Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodolla tavoitellaan tukea tiedolla johtamiseen, ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen. Samalla kehitetään toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Lisätietoja:
Reetta Toivanen, ALL-YOUTH-hankkeen johtaja, dosentti, Helsingin yliopisto, p. 050 318 5281, reetta.toivanen@helsinki.fi
Päivi Honkatukia, Kaikki nuoret – Unelmista niiden toteuttamiseen -osahankkeen vetäjä, professori, Tampereen yliopisto, p. 050 318 6743, paivi.honkatukia@uta.fi
Kaisa Väänänen, Kaikki nuoret – Kohti digitaalisia ratkaisuja -osahankkeen vetäjä, professori, Tampereen teknillinen yliopisto, p. 040 849 0731, kaisa.vaananen@tut.fi
Jukka Viljanen, Kaikki nuoret – Oikeudellisten esteiden ratkaisijoina -osahankkeen vetäjä, professori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, p. 040 190 1268, jukka.viljanen@uta.fi
Irmeli Mustalahti, Kaikki nuoret – Kestävää hyvinvointia luomassa -osahankkeen vetäjä, professori, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 563 2071, irmeli.mustalahti@uef.fi
www.allyouthstn.fi, twitter.com/allyouthkaikki, instagram.com/allyouthstn