Nuoriin suhtaudutaan liian yksioikoisesti, sanoo professori

Julkaistu 9.8.2017 - 10:37

- Nuoret ovat moninainen ryhmä, johon kuitenkin helposti suhtaudutaan kategorisesti: tulevaisuuden toivoina tai syrjäytymisvaarassa olevina, sanoo nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta. Hän aloitti tehtävässään elokuun alussa.

- Monet nuorten arkielämän kysymykset ohitetaan nuorista käytävissä keskusteluissa, joissa korostuu usein nuorten asema tulevaisuuden työelämäkansalaisina.

Honkatukia on tutkinut nuorisoa sosiologin, sukupuolentutkijan, kriminologin ja nuorisotutkijan näkökulmista. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat rikosten uhrien asema, rikollisuuden kontrollijärjestelmä, väkivalta, nuoret ja sosiaalinen kontrolli.

- Kun olen tutkinut esimerkiksi väkivaltaa ja rikollisuutta nuorten elämässä, muun lisäksi taustalta paljastuu usein vaikeuksia arkielämän sosiaalisissa suhteissa, kuten kaverisuhteissa. Tällaiset asiat jäävät kuitenkin helposti sivuun näkyvien ongelmien käsittelyssä, jolloin myös ongelmien ymmärtäminen jää yksipuoliseksi.

- Itseäni kiinnostaisi tulevaisuudessa tutkia sitä, miten puuttumistavat erilaisiin ongelmiin, kuten koulukiusaamiseen tai väkivaltaan, koetaan nuorten piirissä ja millaisia vaikutuksia niillä on nuorten elämään.  

- Samoin globalisoituminen ja muuttoliikkeiden kaltaiset ilmiöt ovat kiinnostavia nuorisotutkimuksen näkökulmasta, sillä suuri osa maailmassa liikkeellä olevista on nuoria. Nuorisotutkimus ei voi olla enää kansallisvaltioiden sisäistä, vaan sen on tavoitettava nuorten elämään liittyviä kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, myös globaalilla ja kansallisvaltioiden rajat ylittävällä tasolla, Honkatukia sanoo.

Viime aikoina nuoria koskevissa tutkimuksissa on korostettu nuorten yhteiskunnallista osallisuutta, ja nuoret halutaan nähdä aktiivisina kansalaisina ja tulevaisuuden rakentajina. Honkatukian mielestä tässä yhteydessä on tärkeää tunnistaa nuorten monenlaiset elämäntilanteet ja kehittää nuorille mielekkäitä vaikuttamisen muotoja. Yhtä reseptiä nuorten osallisuuden edistämiseen ei siis ole.

Savitaipaleella syntynyt Honkatukia on suorittanut akateemiset opintonsa Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset vuonna 1998 oli Suomen ensimmäinen kattava tutkimus nuorten tyttöjen suhteesta rikollisuuteen ja sosiaaliseen kontrolliin.

Honkatukia on aiemmin työskennellyt muun muassa Tampereen yliopiston määräaikaisena nuorisotutkimuksen professorina ja tutkijana Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa (nykyisin Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti).

Honkatukia kuuluu hallituksen Nuorisotakuu-kärkihankkeen johtoryhmään.

Lisätietoja:
Professori Päivi Honkatukia, 050 318 6743, paivi.honkatukia@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 9.8.2017