Nuorten terveystapatutkimuksen 40-vuotisjuhlakysely alkamassa

Julkaistu 6.2.2017 - 10:35

Nuorten terveystapatutkimus juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kysely on juuri lähtenyt postitse noin 10 000 suomalaiselle nuorelle, jotka ovat iältään 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaita. Tutkimuksen 40-vuotisen historian aikana kyselyihin on vastannut yhteensä 130 331 nuorta. Kyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kansanterveystieteen ryhmä professori Arja Rimpelän johdolla, ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuorten terveystapatutkimuksen aihealueina kyselyissä ovat olleet muun muassa eri tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö, koettu terveys ja stressioireet, liikunta, erityisruokavaliot, hammashygienia, ylipaino, koettu terveys, hormonaalinen ehkäisy, lepo ja väkivalta. Tämän vuoden juhlakysely keskittyy uudistuneiden tupakkalain ja arpajaislain vaikutusten arviointiin. Lisäksi kysymyksissä painottuu myös nuorten alkoholinkäyttö, jotta saadaan vertailupohjaa uudistuvan alkoholilain vaikutusten arviointiin tulevaisuudessa.

- Tutkimukseen valikoituneet henkilöt edustavat suomalaisia nuoria. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valikoitunut nuori vastaisi kyselyyn, riippumatta siitä tupakoiko vai ei. Näin saisimme mahdollisimman hyvän kuvan nuorten terveystottumuksista, toteaa professori Arja Rimpelä.

Nuorten terveystapatutkimus on monitieteinen tutkimusohjelma, joka käynnistyi vuonna 1977. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Se tuottaa tietoa nuorten terveyden ja terveystottumusten kehityksestä sekä sosioekonomisista terveyseroista ja terveyden riski- ja suojatekijöistä. Nuorten terveystapatutkimuksen tuottama tieto luo perustaa nuorten terveyden edistämistyölle ja toimii välineenä kansallisten terveysohjelmien arvioinnissa.

Lisätietoja:
Professori Arja Rimpelä, 050 569 8285, arja.rimpela@uta.fi
Tutkija Jaana Kinnunen, 040 190 1667, jaana.m.kinnunen@uta.fi
Tutkija Lasse Pere, 040 190 1676, lasse.pere@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 6.2.2017