Nuorten terveystapatutkimus: Alaikäisten raitistumiskehitys pysähtynyt

Julkaistu 30.10.2017 - 09:36

Keväällä 2017 kerätyn Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 14 - 16-vuotiaat suomalaisnuoret juovat oluita, siidereitä ja long drink -juomia: näitä on tyttöjen juomasta alkoholista 56 prosenttia ja poikien juomasta alkoholista 72 prosenttia. Pitkään jatkunut nuorten raitistumiskehitys ja humalajuomisen väheneminen ovat pysähtyneet.

- On huolestuttavaa, että eduskunnan käsiteltävänä oleva alkoholilain kokonaisuudistus toisi alaikäisten nuorten suosimat alkoholijuomat vahvempina kauppojen ja kioskien valikoimiin lisäten siten nuorten humaltumista. Todennäköisesti nuorten kiinnostus uusiin tuotteisiin lisääntyisi uudistuksen myötä, toteaa tutkimusta johtanut kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä Tampereen yliopistosta.

Usein humalaan juovat tytöt joivat väkeviä alkoholijuomia, usein samalla juomakerralla long drink -juomien ja oluiden kanssa. Pojilla olut oli suosituin juoma juomatavasta riippumatta. Usein humalaan juovat pojat joivat samalla juomakerralla pelkästään olutta tai väkeviä juomia ja olutta.

Uudet myyntipaikat lisäävät nuorten alkoholin kulutusta

Ruokakaupoissa myytävien oluiden, siiderien ja long drink -juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärän nostaminen lisää todennäköisesti alaikäisten nuorten alkoholinkulutusta, kun osa juotavista juomista olisi aiempaa vahvempia. "Limuviinojen" valmistustaparajoituksen poistaminen lisäisi riskiä, että toistaiseksi varsin vähän suosituista juomasekoituksista tulisi merkittävästi suositumpia nuorten, erityisesti tyttöjen, keskuudessa.

Saatavuus on keskeinen nuorten alkoholin käyttöön ja alkoholiin liittyviin sosiaalisiin ja terveydellisiin haittoihin vaikuttava tekijä. Uusien myyntipaikkojen myötä vahvempien alkoholijuomien myyntiaika lisääntyisi yhteensä 15 tuntia viikossa.  Ottaen huomioon myyntipaikkojen määrän nämä vahvemmat juomat saisivat yli neljä miljoonaa tuntia lisää myyntiaikaa vuodessa.

- Nuorten alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet vuosituhannen alusta. Enintään 5,5-prosenttisten alkoholijuomien saatavuuden lisääminen on omiaan lisäämään alaikäisten nuorten alkoholinkäyttöä ja erityisesti humalaan juomista, toteaa dosentti Tomi Lintonen Tampereen yliopistosta.

Nuorten terveystapatutkimus on vuodesta 1977 lähtien joka toinen vuosi toteutettu koko Suomen 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiasta väestöä edustava tutkimuskysely. Kyselyyn vastasi keväällä 2017 yli 4000 nuorta. Juomalajeja koskevat tulokset perustuvat avovastaukseen, jossa nuori itse kertoi omin sanoin, mitä juomia hän viime juomakerralla joi ja kuinka paljon.

Tyttöjen ja poikien käyttämän alkoholin osuudet juomalajeittain

Lisätietoja:
Professori Arja Rimpelä, 050 569 8285, arja.rimpela@uta.fi
Dosentti Tomi Lintonen, 029 524 7003, tomi.lintonen@uta.fi
Yliopistotutkija Anu Katainen, 050 571 0055, anu.katainen@helsinki.fi


TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 30.10.2017