Onko Suomessa sosiaaliturvariippuvuutta ja sosiaalipummeja?

Julkaistu 23.3.2017 - 12:16

Mitä on sosiaaliturvariippuvuus? Kenen mielestä sosiaaliturva laiskistaa? Aiheuttaako sosiaaliturva riippuvuutta? Kuka pitää köyhää laiskana? Mitä tarkoitetaan moraalipaniikilla ja kuinka se näyttäytyy sosiaaliturvaan liittyvässä keskustelussa? Onko sosiaaliturvariippuvuus merkittävä suomalaisen yhteiskunnan ongelma? Selviytyykö suomalainen hyvinvointivaltio vai murtaako sosiaaliturvariippuvuus sen sosiaalista perustaa?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren toimittama kirja ”Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?”

Noin 400 sivua laaja teos on analyysi suomalaisen yhteiskunnan tilasta tarkasteltuna viimesijaisen turvan näkökulmasta ja sillä elävän ihmisen asemasta käsin. Huomio kohdentuu 2010-luvun alusta alkaneeseen ”kylmän kauden sosiaali- ja terveyspolitiikkaan”, jota luonnehtii aikaisempaa politisoituneempi uudelleenjakaminen ja keskustelu haavoittuvassa asemassa olevien kunniallisuudesta ja kunniattomuudesta. Tarkastelu päättyy vuoteen 2015.

”Suurin osa tutkimuksesta ja politiikasta on keskittynyt sosiaalipolitiikan taloudelliseen kestävyyteen. Tässä teoksessa tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisen sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnan sosiaalinen perusta kestää tekeillä olevat uudistukset”, sanoo kirjan toimittanut professori Juho Saari.

Kirjassa sosiaaliturvariippuvuutta analysoidaan yhteiskunnallisena ilmiönä osana suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.  Sitä tarkastellaan systemaattisilla aineistoilla (kyselyillä ja rekistereillä) sekä erilaisilla näytteillä, joiden kautta avataan niin sosiaalialan työntekijöiden, viimesijaisella turvalla elävien pitkäaikaisasiakkaiden kuin verkkokeskustelijoidenkin näkemyksiä ilmiöstä.

Kirja julkaistaan Tampere University Pressin avoimena verkkokirjana. Sen voi ladata Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0366-2

Painettua kirjaa voi ostaa Juvenes-verkkokaupasta
https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/24260/sosiaaliturvariippuvuus-sosiaalipummit-oleskeluyhteiskunnassa

Kirjan lehdistökappaleita voi tilata osoitteesta tup@uta.fi

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, 040 828 1027, juho.saari@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.3.2017