Opettajankoulutukseen kehittämisrahaa

Julkaistu 28.6.2017 - 15:27

Kasvatustieteiden tiedekunta kehittää opettajankoulutusta kuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 15.6.2017 päätöksellään erityisavustuksia korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Erityisavustusten tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta sai 150 000 euroa erityisavustusta kehittämishankkeeseen, joka koskee mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi kasvatustieteiden tiedekunta on partnerina mukana seuraavissa rahoitusta saaneissa hankkeissa:

• Helsingin yliopiston koordinoima ”Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA ekosysteemissä”, avustuksen kokonaissumma 200 000 euroa

• Jyväskylän yliopiston koordinoima ”Tutkimukseen perustuvien käytänteiden kehittäminen vertaisryhmämentoroinninedistämiseksi, Verme2”, avustuksen kokonaissumma 1 100 000 euroa

• Jyväskylän yliopiston koordinoima ”Uutta luova asiantuntijuus toimintamallien kehittäminen linkittämään opettajien perustutkinto-ja täydennyskoulutusta ULA”, avustuksen kokonaissumma 1 200 000 euroa

• Taideyliopiston koordinoima ”Taiteen tulevaisuuden oppimista rakentamassa Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke”, avustuksen kokonaissumma 400 000 euroa

• Turun yliopiston koordinoima ”Kieli ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistäminen”, avustuksen kokonaissumma 1 000 000 euroa.