Opettajankoulutuksen kehittämiseen erityisavustusta

Julkaistu 15.6.2017 - 15:52

Tampereen yliopisto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 150 000 euroa erityisavustusta opettajankoulutuksen kehittämishankkeeseen, joka koskee mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa.

Erityisavustus liittyy suomalaisen koulutusjärjestelmän uudistukseen, jolla pyritään nostamaan koulutus- ja osaamistasoa sekä kääntämään oppimistulokset nousuun. Opettajankoulutuksen kehittäminen on koulutusjärjestelmän uudistamisen keskeisimpiä työkaluja. Kehittämishankkeisiin myönnettiin nyt yhteensä lähes 14 miljoonaa euroa.

Avustuksia myönnettiin 11 koordinoivalle korkeakoululle, joista kaksi on ammattikorkeakouluja ja yhdeksän yliopistoja. Kaikkiaan rahoitusta sai 19 hanketta. Yhteensä avustushakemuksia tuli 46. Avustetut hankkeet ovat laajasti verkottuneita sekä alueellisesti että valtakunnallisesti korkeakoulujen, opetuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Opettajankoulutus uudistuu - korkeakoulujen kehittämishankkeille lähes 14 miljoonaa avustusta