Pirkanmaan lastentarhanopettajat mukaan mentoroinnin kehittämiseen

Julkaistu 29.1.2018 - 12:48

Yhteensä 40 lastentarhanopettajaa yli 60 päiväkodista kuudessa Pirkanmaan kunnassa osallistuu Tampereen yliopiston tutkimukseen, jossa rakennetaan malli ammatillisen kehittymisen tukemiseen.

Mukana ovat Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian ja Lempäälän varhaiskasvatusorganisaatiot ja päiväkotien henkilöstö. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus alkaa Tampereen yliopistossa perjantaina 2. helmikuuta.

Ensimmäinen koulutuskokonaisuus keskittyy opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen ja aloittavien lastentarhanopettajien mentorointiin. Toisessa kokonaisuudessa koulutetaan mentoreita päivähoidon johtajina aloittavien tueksi.

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista opettajankoulutuksen kehittämis- ja kärkihankkeista. Se kestää vuodet 2017 – 2020.

- Tarve osaamisen ja sitä tukevien käytäntöjen kehittämiseen nousee varhaiskasvatustyön uusista vaatimuksista, toteaa hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Päivi Kupila Tampereen yliopistosta.

- Myös varhaiskasvatustyön johtamisen rakenteet ovat muuttuneet ja johtajien valmennuksesta on keskusteltu. Mentorointia kehitettäessä tähdennetäänkin hyvien ohjauskäytäntöjen oppimisen lisäksi muuttuvia varhaiskasvatustyön vaatimuksia, jaettua johtajuutta ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman suuntaviivoja.

- Tutkimukset vahvistavat mentoroinnin myönteiset vaikutukset työhyvinvointiin. Se johtuu osittain mentoroinnin toimijuutta tukevasta vaikutuksesta. Jos jäsentää uudestaan omaa työtään, osallisuuden tunne kasvaa. Työntekijä huomaakin, miten voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja työhyvinvointiinsa. Pidemmän ajan kuluessa myös ammatti-identiteetti vahvistuu, Kupila sanoo.

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen sivut:
https://sites.uta.fi/mentorointiavakassa/

Yhteystiedot:
Hankkeen vastuuhenkilö, varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Päivi Kupila,
050 318 6970, paivi.kupila@uta.fi
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 29.1.2018