Psykologisesta pääomasta työkaluja nuorten työnhaun tukemiseen

Julkaistu 16.4.2018 - 09:31

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä kehitti TEMPO - Polkuja työelämään -hankkeessa psykologisen pääoman valmennuksen, jonka tavoitteena oli tukea sellaisia työelämään pyrkiviä nuoria, joilla on työkykyyn ja työelämään pääsemiseen liittyviä haasteita.

Lisäksi hankkeessa mitattiin siihen osallistuneiden nuorten psykologista pääomaa, luotiin interventioon perustuva verkkovalmennussivusto sekä tuotettiin nuorten työelämäorientaatiota, nuorten johtamista ja psykologista pääomaa koskeva opas Nuoren pomona – miten tuen nuorta monimuotoisen työelämän kynnyksellä.

Työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Mankan mukaan työelämän muutokset edellyttävät jokaiselta taitoa toimia aktiivisesti ja vaikuttaa omaan elämäänsä, ei vain sopeutua.

- Psykologinen pääoma on taitoa nähdä mahdollisuuksia, löytää toivoa, selvitä vaikeuksista ja sitkeästi tavoitella omia unelmiaan. Ja mikä parasta, jokainen voi kasvattaa omaa psykologista pääomaansa, joka on älykkyyttäkin tärkeämpää!, kannustaa Manka.

Hankkeessa sovelletun psykologisen pääoman viitekehyksen on luonut amerikkalainen professori Fred Luthans.

Voimavarat käyttöön -verkkosivustolta löytyvät harjoitukset soveltuvat kaikille, joille työelämään hakeutuminen tai palaaminen on ajankohtaista. Harjoitusten avulla voi pohtia työelämään, muuhun elämään ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja kehittää voimavaroja ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Sen tarkoituksena on toimia apuvälineenä niin ammattilaisille kuin asiakkaille psykologisen pääoman kehittämisessä.

Mankan mielestä Tempo-hankkeessa on tehty hienoa työtä.

- Verkkovalmennus ja opaskirjanen tarjoavat mainioita mahdollisuuksia oman psykologisen pääoman vahvistamiseen, itsensä näköiseen elämään, niin nuorille kuin muillekin asiasta kiinnostuneille.

Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeen tavoitteena oli tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, silloin kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita.

Vuosina 2015-2018 toimineen hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteuttivat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin lisäksi Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Verkkovalmennussivusto:  https://sites.uta.fi/voimavaratkayttoon/

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anna Koski, 050 318 7292, anna.koski@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 16.4.2018