Rahoitusta epilepsian mallintamiseen

Julkaistu 25.4.2017 - 12:20
Anssi Pelkonen/ Kuva: Jukka Lehtiniemi
Anssi Pelkonen sai rahoitusta tutkimukseen, jossa mallinnetaan epileptistä aktiivisuutta ihmisperäisillä soluilla. Kuva: Jukka Lehtiniemi

Tamperelaisen BioMediTech-instituutin tutkijatohtori Anssi Pelkonen sai 13 000 euron apurahan epilepsian mallintamista koskevaan tutkimukseen.

Apurahan myönsi Juliana von Wendtin säätiö, joka tukee eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä soveltavaa tutkimusta.

Anssi Pelkosen tutkimushanke pyrkii siihen, että epileptistä aktiivisuutta voidaan mallintaa entistä paremmin ihmisperäisillä soluilla. Tämä vähentää koe-eläinten tarvetta epilepsialääkkeiden seulonnassa ja testauksessa sekä muussa hermoverkkojen tutkimuksessa.

Pelkosen tavoitteena on ihmisen kantasoluja ja sähköfysiologian mittaustekniikkaa hyödyntämällä tutkia toiminnallisia hermoverkkoja. Aivojen erilaisista solutyypeistä muodostettua viljelmää voidaan stimuloida lääkeaineilla (esimerkiksi GABA-estäjä bikukulliinilla) ja tämän jälkeen mitata hermosolujen sähköistä aktiivisuutta, joka kuvastaa epileptistä kohtausta.

Pelkosen tutkimus tarjoaa vaihtoehdon kokeille, joissa koe-eläimille aiheutetaan tuskallisia epileptisiä kohtauksia. Eläinkokeissa jyrsijöiden aivoja voidaan vahingoittaa kemiallisilla tai mekaanisilla menetelmillä, jotta hiiret tai rotat saisivat epileptisiä kohtauksia. Näitä epilepsiaan liittyviä eläinkokeita tehdään Suomessakin.

Anssi Pelkonen työskentelee dosentti Susanna Narkilahden johtama neuroryhmässä Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa. Pelkosen tutkimus toteutetaan yhteistyössä professori Pasi Kallion ja professori Jukka Lekkalan tutkimusryhmien kanssa.

Juliana von Wendtin säätiö myönsi Helsingin yliopiston professori Mari Heinoselle 2000 euron apurahan kliinisen eläinlääketieteen opetuseläinkokeiden vähentämiseen tähtäävän luonnollisenkokoisen sikanuken hankintaan.

Sikamallin avulla tulevat eläinlääkärit voivat harjoitella kliinisen tutkimuksen tekemistä ja verinäytteen ottoa ennen elävien eläinten tutkimuksia. Heinosen tavoitteena on kerätä yliopiston ulkopuolinen rahoitus yli 30 000 euron hintaiseen sikamalliin.