Rahoitusta koneoppimisen ja tekoälyn tutkimukseen

Julkaistu 17.10.2017 - 13:05

Kaksi Tampereen yliopiston tutkijaa sai rahoituksen Suomen Akatemian ja Tekesin koordinoimasta ICT 2023 -ohjelmasta, jonka aihepiiriin kuuluvat laskenta, koneoppiminen ja tekoäly.

Tilastotieteen, erityisesti data-analyysin apulaisprofessori Jaakko Peltonen sai 318 428 euroa tutkimushankkeeseen ”Koneoppimisratkaisuja eksploratiiviseen tiedonhakuun yli useiden tietolähteiden”.

Kaksivuotisessa projektissa luodaan uusia eksploratiivisia hakumenetelmiä ja järjestelmiä, joilla käyttäjä voi interaktiivisesti antaa palautetta tieto- ja hakutarpeestaan. Hankkeessa luodaan järjestelmiä, jotka löytävät erilaista tietoa käyttäjille ja auttavat käyttäjää ymmärtämään hakutulokset.

Laskennallisen biologian dosentti Pekka Ruusuvuori sai 187 671 euroa tutkimushankkeeseen ”Syväoppiminen, generatiiviset mallit, autoenkooderit ja koneoppiminen biokuva-analyysissä”.

Projektissa käytetään ohjattuja ja ohjaamattomia koneoppimismenetelmiä syöpäkudoksen tunnistukseen ja syövän heterogeenisyyteen liittyvien tutkimuskysymysten ratkaisuun. Projektin tuloksena saadaan älykkäitä menetelmiä kuvien segmentointiin, kudoksen mallintamiseen sekä testipenkki tulosten validointiin. Tuloksilla on potentiaalisia käyttökohteita kliinisissä sovelluksissa.

ICT 2023 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma: Laskenta, koneoppinen ja tekoäly

Rahoituspäätökset