Rahoitusta laboratoriodiagnostiikan kehittämiseen ja laboratoriotiedon hyödyntämiseen

Julkaistu 26.10.2017 - 08:24
Miettinen Nykter ja Visakorpi kuva Henna Mattila
Toimitusjohtaja Ari Miettinen, professori Matti Nykter ja dekaani Tapio Visakorpi. Kuva Henna Mattila

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta on päättänyt tukea kahta projektia, joissa kehitetään lääketieteellistä laboratoriodiagnostiikkaa ja siihen liittyvän informaation hyödyntämistä. Rahoitus perustuu Fimlab Laboratoriot Oy:n tekemään lahjoitukseen.

Rahoituksen saajat ovat professori Matti Nykterin tutkimusryhmä, joka tutkii soluvapaitten dna-pohjaisten nestebiopsien hyödyntämistä syövän hoidossa sekä yliopistotutkija Pekka Ruusuvuoren tutkimusryhmä, joka analysoi koneoppimista digitaalisessa patologiassa. Molemmat ryhmät saivat 50 000 euroa.

Dekaani Tapio Visakorpi ja Fimlab Laboratoriot Oy:n toimitusjohtaja Ari Miettinen julkistivat rahoituksen saajat BioMediTech-Instituutin ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan yhteisessä BMT & MED Research Day -tapahtumassa 26.10.

 

Miettinen Ruusuvuori ja Visakorpi_kuva Henna Mattila
Toimitusjohtaja Ari Miettinen, yliopistotutkija Pekka Ruusuvuori ja dekaani Tapio Visakorpi. Kuva Henna Mattila

Lisätiedot:
Dekaani Tapio Visakorpi, 050 318 5829, tapio.visakorpi@uta.fi
Professori Matti Nykter, 050 318 6869, matti.nykter@uta.fi
Yliopistotutkija Pekka Ruusuvuori, 050 318 2407, pekka.ruusuvuori@uta.fi