Raskaudenaikaisista elämäntapamuutoksista laaja kansainvälinen tutkimus

Julkaistu 20.7.2017 - 09:08

Liikunnasta ja ruokavaliomuutoksista hyötyä äideille ja vauvoille

British Journal of Medicine (BMJ) -lehdessä tänään julkaistu tutkimus on maailman laajin raskaudenaikaisiin elämäntapainterventioihin keskittyvä tutkimusprojekti, jossa verrattiin terveellisen ruokavalion ja liikunnan vaikutuksia äidin painonnousuun ja äidin ja lapsen terveyteen. Tulosten mukaan elämäntapamuutokset vähensivät äidin raskaudenaikaista painonnousua, keisarinleikkauksen todennäköisyyttä ja raskausdiabeteksen riskiä, eivätkä vaikuttaneet kielteisesti vauvan terveyteen.

Tutkimuksen on tehnyt laaja kansainvälinen tutkijoiden iWIP (International Weight Management in Pregnancy) -verkosto, johon kuuluu yli 50 tutkijaa 41 instituutiosta. Projektissa on yhdistetty ja analysoitu uudelleen 36 alkuperäisen tutkimuksen aineistot 16 eri maasta. Tutkimuskohteena oli täten 12 526 raskaana olevaa naista.

Verkostohankkeessa oli mukana yksi suomalainen tutkimus, Pirkanmaalla vuodesta 2003 alkaen toteutettu UKK-instituutin Neuvonta, Elintavat ja Liikunta neuvolassa (NELLI) -tutkimus, jota johtaa tutkimusjohtaja Riitta Luoto Tampereen yliopistosta.

– NELLI-tutkimus on kansainvälisesti ensimmäisiä raskausdiabeteksen ehkäisytutkimuksia. Sen jälkeen saman tyyppisiä tutkimuksia on tehty kymmeniä eri puolilla maailmaa. Näissä tutkimuksissa on ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan avulla pyritty parantamaan raskaana olevien naisten elintapoja ja sitä kautta ehkäisemään liiallista raskaudenaikaista painonnousua ja raskausdiabetesta. iWIP-hankkeessa yhdistetään kymmenien tutkimusten aineistot ja analysoidaan se yhtenä isona aineistona, jolloin tulosten yleistettävyys on merkittävä, Luoto sanoo.

Kuva: UKK-instituutti
Maailman laajimmassa raskaudenaikaisiin elämäntapainterventioihin keskittyvässä tutkimusprojektissa verrattiin terveellisen ruokavalion ja liikunnan vaikutuksia äidin painonnousuun ja äidin ja lapsen terveyteen. Kuva: UKK-instituutti

Puolet maailman lisääntymisikäisistä naisista ovat ylipainoisia tai liikalihavia, mikä aiheuttaa terveysriskejä sekä äidille että lapselle raskauden aikana ja sen jälkeen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ruokavaliolla ja liikunnalla on myönteinen vaikutus raskaudenaikaisen painonnousun rajoittamisessa, mutta tulokset suojaavista vaikutuksista äidin ja lapsen ennusteisiin vaihtelevat.

Tulosten mukaan terveellinen ruokavalio yhdistettynä liikuntaan vähensi äidin raskaudenaikaista painonnousua merkittävästi, keskimäärin 0,7 kilogrammalla verrattuna kontrolliryhmään, ja madalsi keisarinleikkauksen todennäköisyyttä 10 prosentilla. Elämäntapamuutokset vähensivät raskausdiabeteksen riskiä 24 prosentilla. Tavallisesti yksi kymmenestä äidistä kärsii raskausdiabeteksesta, joka lisää komplikaatioiden riskiä sekä äidillä että vauvalla.

Kansainvälistä tutkimushanketta johtavan professori Shakila Thangaratinamin mukaan tulokset ovat tärkeitä, koska usein ajatellaan, että raskaana olevat naiset eivät saisi harrastaa liikuntaa, koska se voi vahingoittaa vauvaa. Tulosten mukaan liikunta tai ruokavaliomuutokset eivät kuitenkaan vaikuta vauvoihin ja niillä voidaan ehkäistä raskaudenaikaista painonnousua, raskausdiabetesta ja keisarinleikkauksia.

– Tämän pitäisi olla raskauden aikana osa rutiinineuvontaa. Nyt kun pystymme osoittamaan neuvonnan ja tulevien äitien hyödyn, toivomme, että äidit tekevät todennäköisemmin kyseisiä elämäntapamuutoksia, sanoo Thangaratinam Queen Mary University of Londonin Barts Research Centre for Women’s Health -tutkimuskeskuksesta.

Professori Thangaratinamin mukaan tällaiset interventiot hyödyttävät usein tiettyjä ihmisryhmiä enemmän kuin toisia, mutta tutkimuksen mukaan terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia kaikissa ihmisryhmissä riippumatta painoindeksistä, iästä tai etnisestä taustasta. Interventioilla on siis suuri hyötypotentiaali.

Tutkimus ei osoittanut vahvaa yhteyttä elämäntapainterventioiden ja esimerkiksi kohtukuolemien, vauvojen ali- tai ylipainon tai vastasyntyneiden tehohoidon välillä. Äitejä, joita on perinteisesti varoitettu liikunnan harrastamisesta tai ruokavaliomuutoksista raskauden aikana, tällaisten kielteisten vaikutusten puute voi vakuuttaa elämäntapamuutosten hyödyistä. Tutkimuksen rahoitti The National Institute for Health Research (NIHR) -insituutin Health Technology Assessment (HTA) -ohjelma.

Suomen Akatemian rahoittamassa NELLI-tutkimuksessa on menty eturintamassa myös äitien ja lasten terveyden myöhemmässä seurannassa. Vuonna 2014 aloitettiin elintapojen ja terveyden seurantatutkimus NELLI:ssä vuosina 2007–2009 mukana olleille äideille ja lapsille, jotka olivat vuonna 2014 5–7 vuotiaita.Lisätietoja:


Tutkimusjohtaja Riitta Luoto, puh. 050 464 8482, riitta.luoto@uta.fi

NELLI-tutkimuksen Facebook-sivu

Lisätietoja NELLI-seurantatutkimuksesta

Lisätietoja alkuperäisestä NELLI-tutkimuksesta

 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.7.2017