Reuman lääkehoidon tavoite on oireettomuus

Julkaistu 9.11.2018 - 11:32

Kehittynyt lääkehoito alentaa reumasta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia

Markku Kauppi/ Kuva: Jonne Renvall
Professori Markku Kauppi iloitsee siitä, että reumapotilaiden hoito on tehostunut ja hoitokulut laskeneet.

Teksti: Jaakko Kinnunen
Kuva: Jonne Renvall

Aikainen diagnoosi ja varhaisessa vaiheessa aloitettu oikea lääkehoito on tärkeää reumapotilaiden terveystilan ja sairaudesta aiheutuvien kustannusten hallinnassa. Nykyiset tehokkaat reumalääkkeet alentavat taudista aiheutuvia kokonaiskustannuksia selvästi.

Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin aikuistuneita henkilöitä, jotka olivat sairastuneet krooniseen reumatautiin lapsuudessaan, eli alle 16-vuotiaana. Tällöin puhutaan lastenreumasta. Kyseessä on krooninen diagnoosi, joka säilyy potilailla pysyvästi.

– Selvitimme, kuinka kallis sairaus lastenreuma on sen jälkeen, kun potilas on siirtynyt aikuisuuteen. Lastenreuma voi vaatia hyvin pitkiä lääkehoitoja ja muuttaa terveyspalveluiden käyttöä pysyvästi, professori Markku Kauppi kertoo.

Tutkimuksen aineisto koostui Jyväskylän keskussairaalan reumapolilla vuosina 2007–2016 käyneistä lastenreumapotilaista. Tietoja verrattiin vuoden 2014 aineistoon, josta selvisi näiden henkilöiden terveyspalveluiden käyttö ja muun muassa lääkärikäyntien määrä.

Tutkimuksen mukaan lapsuudessa reumaan sairastuneen aikuisen hoitokustannukset olivat vuodessa keskimäärin 3155 euroa (mediaani 1569 euroa).

– Kaksi rekisteriä yhdistämällä pystyimme selvittämään kustannuksia ja kuluihin vaikuttavia tekijöitä, Kauppi kertoo.

Reuman hoito on
kehittynyt valtavasti

Tutkimuksessa mukana olleet 218 henkilöä (73 prosenttia naisia) jaettiin iän perusteella kahteen ryhmään: 18–30-vuotiaisiin ja yli 30-vuotiaisiin. Näiden ryhmien välillä löytyi selkeä ero taudinkuvassa.

– Totesimme, että yli 30-vuotiaiden ryhmässä reuma oli aiheuttanut enemmän vammaisuuttaa ja reuma oli nuorempaan ryhmään verrattuna useammin edelleen aktiivinen. Tämä luonnollisesti heijastui terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin, eli vanhemman ryhmän sairaus tuli kalliimmaksi, Kauppi toteaa.

Ero kahden eri potilasryhmän välillä selittyy sillä, että reuman lääkehoito on kehittynyt isoin harppauksin viimeisten vuosikymmenten aikana. Yli 30-vuotiaat reumapotilaat ovat sairastuneet tautiin aikana, jolloin lääkehoito ei ollut nykyisellä tasolla. Vanhemmassa ikäryhmässä joka viides sai työkyvyttömyyseläkettä. Ryhmän keski-ikä oli 45 vuotta.

Ryhmien välillä löytyi myös eroja hoitokustannuksissa: Nuoremman ryhmän hoito maksoi vuodessa keskimäärin 2386 euroa. Vanhemman ryhmän kulut olivat 4235 euroa.

– Reumapotilaiden hoito on nykyisin niin tehokasta, että 88,6 prosentilla nuoremmasta ikäryhmästä lapsuudessa diagnosoitu tauti ei enää aikuisuudessa ollut aktiivinen. Vanhemmassa ikäryhmässä tauti oli aktiivinen hiukan yli joka neljännellä potilaalla, Kauppi toteaa.

Vaikka hoito onkin kehittynyt nopeasti, osa potilaista kaipaa edelleen parempia lääkkeitä. Jotta reuma ei aiheuta pysyviä vammoja, tauti pitää diagnosoida aikaisessa vaiheessa ja hoito aloittaa mahdollisimman aikaisin.

– Reumasairaus alkaa tulehduksella, joka kuitenkin voidaan rauhoittaa lääkkeillä. Jos tätä tulehdusta ei hoideta tehokkaasti, voi syntyä pysyviä nivelvaurioita, Kauppi kertoo.

Tupakointi ja ylipaino
lisäävät sairastumisriskiä

Reumatautien tarkkaa syytä ei tiedetä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että joillakin henkilöillä on geneettinen alttius sairastua tautiin. Tauti kulkee suvuissa.

– Geneettinen alttius ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Vaikka suvussa ei olisi reumaa, joku voi olla ensimmäinen. Genetiikka kuitenkin voi nostaa sairastumisriskiä, Kauppi sanoo.

Tupakointi on tärkeä sairastumisriskiä nostava tekijä. Aikuisreumasta on osoitettu, että lapsuusiän passiivinen tupakointi nostaa riskiä sairastua reumaan.

– Tupakointi on kiistaton riskitekijä. Jos suvussa on paljon reumaa, koko suvun täytyisi välttää tupakointia. Toki tupakointia kannattaa välttää, vaikka suvussa ei reumaa esiintyisikään, Kauppi sanoo.

Krooniset infektiot kehossa voivat myös laukaista reumatulehduksen. Aikuisreumasta on osoitettu, että krooninen ientulehdus nostaa reumatautien riskiä.

Ruokaan liittyviä riskitekijöitä ei tutkijayhteisö ole löytänyt. Ruokavaliossa tärkeintä ennaltaehkäisyä onkin pitää huoli siitä, että ylipainoa ei pääse kertymään.

Liikunta on
tärkeää

Reuma on sairaus, josta aiheutuu nivelkipuja ja nivelten jäykkyyttä. Kipujen takia reumaa sairastava henkilö saattaa vähentää liikkumistaan, mikä voi pahentaa taudinkuvaa.

– Jos potilas ei liiku reuman aiheuttamien vaivojen takia, kunto rapistuu ja painoa tulee helposti lisää. Tämä pahentaa ongelmia. Reumapotilaan kannattaa liikkua ja pitää itsestään huolta. Toki kipujen kanssa täytyy käyttää maalaisjärkeä, mutta liikkumatta ei kannata olla, Kauppi ohjeistaa.

Tulehduksen rauhoittuessa yleensä kivutkin lievittyvät.

Aktiivinen reumatauti on tulehdus, joka kuluttaa ihmisen ruumista niin kauan, kuin tulehdus jatkuu. Tulehdustila voi huonontaa luuston laatua, minkä takia lääkärit suosittelevat potilaille kalsiumin ja D-vitamiinin saannista huolehtimista.

– Kalsium ja D-vitamiini eivät reumaa rauhoita, mutta ainakin luut pysyvät kunnossa, Kauppi toteaa.

Reuma ei enää tarkoita
vammautumista

Markku Kaupin mukaan reumadiagnoosi tulee usein potilaalle järkytyksenä. Monesti ihmisellä on muistikuva vanhempien tai isovanhempien reumasairaudesta, joka johti vaikeaan vammaisuuteen.

– Nykyisin tärkeintä hoitotilanteessa on rauhoitella potilasta. Ihmiset eivät tiedä, että reuma on nykyisin täysin eri asia kuin vielä 20 vuotta sitten. Nykyisin vammautuminen on hyvin harvinaista. Vielä 70- ja 80-luvuilla reuma vammautti käytännössä jokaisen sairastuneen jollain lailla, Kauppi sanoo.

Nykyinen hoito lähtee siitä ajatuksesta, että reumasairaus pystytään pitämään oireettomana, jotta ihminen voi elää täysin normaalia elämää.

Lääkehoidot ovat kuitenkin pitkiä. Jos reumadiagnoosin saa viisivuotiaana, lääkkeiden tarve voi jatkua vielä yli puoli vuosisataa myöhemmin.

– Lääkehoitoa ei pidä lopettaa liian aikaisin. Se täytyy ymmärtää, että aikuisen nivelreuma on pysyvä diagnoosi. Lapsuuden reumassa on joitain alatyyppejä, joissa tauti sammuu hoidon aikana iän karttuessa. Mutta useimmiten tilanne on se, että reuma on aina siellä taustalla, mutta sitä voidaan lääkkeillä pitää tehokkaasti kurissa, Kauppi kertoo.

Oikeanlainen ja riittävän aikainen lääkehoito on tärkein edellytys, jotta tauti pysyy hallinnassa. Laadukkaan hoidon avulla voidaan myös laskea taudista aiheutuvia kustannuksia.

– Tämä oli juuri meidän tutkimuksen keskeinen löytö. Jos reumapotilas saadaan oireettomaksi, hänen ei tarvitse jatkuvasti juosta lääkärissä ja hän pystyy jatkamaan normaalia elämää. Jos tämä tilanne ei toteudu, kustannuksia syntyy paljon, Kauppi toteaa.

Linkki tutkimukseen