Rokote estää viruksen aiheuttaman tyypin 1 diabeteksen kokeellisessa mallissa

Julkaistu 20.11.2017 - 10:24

Tampereen yliopiston ja Karoliinisen Instituutin tutkijat ovat näyttäneet, että enterovirusrokote suojaa prekliinisissä kokeissa hiiriä viruksen aiheuttamalta tyypin 1 diabetekselta.

Tyypin 1 diabetes on lisääntynyt voimakkaasti maailmanlaajuisesti, mutta sen aiheuttajaa ei tunneta. Enterovirukset ovat yleisimpiä ihmisiä infektoivia viruksia, ja niiden on arveltu olevan yksi todennäköinen tyypin 1 diabeteksen lisääntymistä selittävä tekijä. Juuri julkaistussa tutkimuksessa Stone ym. osoittivat, että prototyyppirokote estää enteroviruksen aiheuttaman diabeteksen hiirissä. Tällaista rokotetta voitaisiin käyttää riskiryhmien suojaamiseen virusinfektioilta diabetesyhteyden selvittämiseksi. Jos jatkotutkimukset vahvistavat virusten merkityksen taudin synnyssä, voitaisiin rokotteella estää osa tulevaisuuden tyyppi 1 diabetestapauksista.

Tyypin 1 diabetes on lasten yleisin krooninen sairaus. Suomessa ja Ruotsissa on suurin diabeteksen esiintymistiheys maailmassa; useampi kuin 1/200 kärsii tyypin 1 diabeteksesta. Sairaus aiheutuu haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisesta. Insuliini säätelee verensokeria ja sen puutoksesta aiheutuu hengenvaarallinen tila, jota täytyy hoitaa toistuvilla insuliinipistoksilla. Tällä hetkellä tyypin 1 diabetekseen ei ole ennaltaehkäiseviä hoitoja ja siihen liittyy myöhemmällä iällä usein vakavia komplikaatioita, kuten sydän- ja verisuonitauteja, näön heikkenemistä ja amputaatioriski, jotka aiheuttavat merkittäviä haasteita terveydenhuollolle.

Tutkimuksessa käytetty rokote sisälsi enteroviruksen, jonka on laajoissa kliinisissä tutkimuksissa havaittu liittyvän tyypin 1 diabeteksen syntyyn.  Tämä virus on yleinen ja aiheuttaa yleensä flunssan kaltaisen taudin. Se voi kuitenkin hakeutua myös haimaan ja sen insuliinia tuottaviin soluihin. Varsinkin pienet lapset ovat alttiita viruksen vaikutuksille.

Tällä hetkellä ei ole saatavilla rokotetta, joka suojaisi ihmisiä tyypin 1 diabetekseen liitetyiltä enteroviruksilta. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa osoitettiin, että on mahdollista estää viruksen aiheuttama diabetes rokotteen avulla. Rokote suojasi hiiriä myös muilta viruksen aiheuttamilta kudosvaurioilta, eikä se aiheuttanut sivuvaikutuksia.

”Nämä lupaavat tulokset osoittavat, että rokote suojaa hiiret täysin viruksen aiheuttamalta diabetekselta ja osoittavat, että rokotteen avulla on mahdollista selvittää enterovirusten merkitystä tyypin 1 diabeteksen synnyssä ihmisissä”, toteaa professori Malin Flodström-Tullberg Karoliinisesta Instituutista, jonka ryhmä oli vastuussa tutkimushankkeen eläinkokeista.

Tutkimusryhmä uskoo kehitetyn rokotteen mahdollisuuksiin: ”Käytetty rokoteteknologia tarjoaa hyvät edellytykset myös useamman enteroviruksen sisältävän rokotteen valmistamiseen. Toivomme, että tämänkaltaista rokotetta voitaisiin käyttää enterovirusten merkityksen osoittamiseen tyypin 1 diabeteksen synnyssä sekä myöhemmin taudin ehkäisyssä.”, toteaa apulaisprofessori Vesa Hytönen Tampereen yliopistosta.

Nyt saavutetut tulokset ovat erittäin tärkeä askel ihmisillä tehtävien rokotetutkimusten kannalta.

”Tutkimustulokset ovat lupaavia ihmisille annettavan rokotteen kehitystyön näkökulmasta. Tällaista rokotetta valmistetaan parhaillaan Vactech Oy:n ja sen yhteistyökumppanin, yhdysvaltalaisen Provention Bio:n toimesta”, toteaa professori Heikki Hyöty, joka on yksi tutkimusryhmän jäsenistä ja tehnyt uraauurtavaa työtä tutkimusaiheen parissa.

Tutkimus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Karoliinisen Instituutin välillä ja sitä ovat tukeneet Tekes ja Svenska Barndiabetesfonden. Tekesin rahoittamaan Therdiab-konsortioon osallistuu useita suomalaisia bioalan yrityksiä, mukaan lukien Vactech Oy, joka kehittää enterovirusrokotteita yhteistyössä yhdysvaltalaisen Provention Bio -yrityksen kanssa.

Lisätietoja: Professori Malin Flodström-Tullberg, Karolinska Institutet,
malin.flodstrom-tullberg@ki.se +46 76 947 4569;
Apulaisprofessori Vesa Hytönen, Tampereen yliopisto,
vesa.hytonen@uta.fi +358 40 190 1517.

Alkuperäinen lähde: VM Stone et al. A Coxsackievirus B vaccine protects against virus-induced diabetes in an experimental mouse model of type 1 diabetes. Julkaistu sarjassa Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]).
https://dx.doi.org/10.1007/s00125-017-4492-z

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.11.2017