Sähkön kysyntäjouston toteuttaminen kiinteistöissä vaatii kansallisia tavoitteita

Julkaistu 14.2.2017 - 11:43

Rakennukset käyttävät merkittävän osan energian loppukulutuksesta Suomessa. Rakentamisen aikana tehtävillä ratkaisuilla onkin suuri vaikutus siihen, miten rakennusten käyttö saadaan sovitettua meneillään olevaan energiamurrokseen. EL-TRAN-tutkimuskonsortion julkaisema uusi analyysi tarkastelee edellytyksiä sähkön kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä.

EL-TRAN tutkii, kuinka Suomen sähköjärjestelmästä voitaisiin tehdä nykyistä ilmastoneutraalimpi.

Kulutuksen suunniteltu ja ohjattu ajoitus, kysyntäjousto, tarjoaa yhden kustannustehokkaan keinon tehotasapainon hallintaan sähköjärjestelmässä. Tehotasapainoa tarvitaan, koska sähkö on ”tuoretuote”. Sähköjärjestelmä on tuotannon, siirron ja kulutuksen muodostama kokonaisuus, jonka tulee olla jatkuvasti reaaliaikaisesti tasapainossa.

Kysyntäjouston toteuttamiseen kiinteistöissä tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Valtiolta ja julkiselta sektorilta voi jäädä saavuttamatta varsin mittavat taloudelliset kustannussäästöt, ellei sähkömarkkinoiden ja rakennusten energiahuollon ohjaukseen paneuduta huolella.

- Kysyntäjoustoon kykenevän, mahdollisen "älykkään" ratkaisun perustana on hyvä sähkö- ja oh-jausjärjestelmien suunnittelu, toteaa koulutuspäällikkö Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta.

- Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei aseta juurikaan vaatimuksia rakennusten sähkötekniselle suunnittelulle tai suunnittelijalle.

Rakentamisen ohjauksen tulee osaltaan kannustaa siihen, että rakennukset olisivat energiajärjestelmän aktiivisia osia. Samalla käyttäjille pitää taata terveelliset, toimivat ja turvalliset olosuhteet. Rakennusten tekniset ratkaisut tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että energian käyttöä ja tuotantoa mitataan, seurataan ja ohjataan reaaliaikaisesti paikallisesti tai liitettynä ohjauspalveluihin.

Kysyntäjouston toteuttamisen tavoitteena on hyödyntää kuormituksia, joita voidaan ohjata aiheuttamatta kohtuutonta haittaa käyttäjille. Ohjaus- ja automaatioratkaisuilla voidaan myös parantaa kiinteistöjen omatuotannon hyödyntämistä, sähköautojen latausmahdollisuuksia ja yleistä turvallisuutta esimerkiksi häiriötilanteissa.

EL-TRAN-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen johtaja on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Harsia, P, Penttinen, S-L, Järventausta, P, Sorri, J, Aalto, P, Kallioharju, K, Kaivo-oja, J, Kojo, M, Korpela, T, Ruostetsaari, I, Oksa, A. (2017) Edellytykset kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä, EL-TRAN analyysi 1/2017.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit: https://el-tran.fi/analyysit/
www.el-tran.fi; @Eltranteam

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, 050 555 3111, pirkko.harsia@tamk.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 14.2.2017