Sanomain säätiöltä rahoitusta journalismin tutkimukseen

Julkaistu 28.9.2018 - 11:53

Immersiivistä journalismia koskeva Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tutkimushanke sai Helsingin Sanomain Säätiöltä 122 549 euron apurahan.

Dosentti Ari Heinosen johtamassa Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa -hankkeessa tutkitaan ensimmäisten joukossa maailmassa immersiivisen journalismin tunnevaikutuksia empiirisesti sekä pohditaan niiden suhdetta journalistiseen etiikkaan.

Immersiivisen journalismin tuotannossa sovelletut keinotodellisuuden (VR) teknologiat ovat omiaan luomaan käyttäjissä voimakkaitakin tunnetiloja. Tästä nousee journalismin tekijöille aivan uudenlaisia eettisiä ja vastuullisuuskysymyksiä. Hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnevaikutuksia ja niiden suhdetta journalistiseen etiikkaan sisältöjen, yleisöjen ja toimittajien näkökulmista.

Sanomain säätiö myönsi Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskukselle 120 000 euron apurahan. Apuraha on tarkoitettu tutkimukseen, joka tarkastelee yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median tapoja uutisoida Yhdysvalloissa vuonna 2018 tapahtuneista kouluampumisista. Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia -hanketta johtaa keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hankkeessa on myös tarkoitus kehittää uusia tapoja uutisoida tragedioista.

Sanomain säätiö on päättänyt käynnistää suunnatun haun teemalla Media 2030. Uuden haun myötä säätiö toivoo tutkijoilta ideoita median tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusaiheista ja -ongelmista. Lisäksi tutkijoita pyydetään pohtimaan median roolia tiedon, osaamisen ja sivistyksen rakentamisessa.

Media 2030 -hakuun on varattu yhteensä 500 000 euroa. Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyy 19.11. Lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista säätiö tekee keväällä 2019.

Sanomain säätiön apurahat