Seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi Tampereen yliopistossa

Julkaistu 26.2.2018 - 13:19

Tampereen yliopistossa vallitsee seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi. Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on antanut asiasta julkilausuman, jossa todetaan:

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tämä erottaa häirinnän työpaikan normaalista, ystävällisestä kanssakäymisestä.

Tampereen yliopisto suhtautuu erittäin vakavasti asiasta käytävään julkiseen keskusteluun ja siihen, että häirinnän kokemukset ovat koskettaneet myös yliopistomaailmaa.

Työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on takaamassa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun osalta Tampereen yliopiston intrassa on toimintaohjeet sekä työntekijöille että opiskelijoille.

- Merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimijana sekä koulutuksessa että tutkimuksessa Tampereen yliopisto haluaa aktiivisesti edistää seksuaalisen häirinnän vähentämistä yhteiskunnassa, julkilausumassa sanotaan.

- Vaikka seksuaalista häirintää ei henkilöstökyselyiden perusteella juuri esiinny Tampereen yliopistossa, haluamme kiinnittää huomiota siihen, että yksikin tapaus on liikaa. Yliopisto noudattaa ehdotonta nollatoleranssia seksuaalisen häirinnän suhteen.

Lisätietoja:
Tampereen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja,
professori Johanna Kujala, 050 420 1509
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän sihteeri,
hallintopäällikkö Niina Puronurmi, 050 349 7036