Siemenrahoitusta uuden Tampereen yliopiston sote-tutkimuksen vahvistamiseksi

Julkaistu 26.4.2018 - 08:45

Sote-palvelujärjestelmän uudistaminen on tulevien vuosikymmenten suurimpia reformeja. Jatkoaskelien turvaamiseksi poliittinen järjestelmä tarvitsee riittävästi tutkimusta ja sen luomaa asiantuntemusta. Tampereen uudella yliopistokonsortiolla on mahdollisuus hyödyntää laajaa tieteenalakirjoaan ja nousta maan johtavaksi yliopistolliseksi sote-tutkimuksen keskittymäksi.

Kehitysloikkien ottamiseksi tarvitaan yhteistyön alustoja. Tavoitteena on, että aiemman WELLi-verkoston ja muiden tutkimusaloitteiden kokemuksia hyödyntäen luodaan koko korkeakouluyhteisön kattava tutkimusalusta, työnimeltään ”Sote-platform”. Tämä tulee aikanaan luomaan tutkijalähtöisiä työkaluja niin itse tutkimuksen kuin sen vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Valmistautuakseen uuden tutkimusalustan perustamiseen yhteiskuntatieteiden ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnat sekä johtamiskorkeakoulu ovat yhdessä päättäneet käynnistää sote-tutkimusta vahvistavien aloitteiden siemenrahoituksen. Uusien tutkimusaloitteiden valmisteluun tarkoitettu rahoitus on kaikkien Tampereen uuden korkeakouluyhteisön tutkijoiden haettavissa ja se on pääsääntöisesti 5000€. Ollakseen hakukelpoinen aloitteen on yhdistettävä eri tieteenalojen työtä ja sen on edistettävä uskottavalla tavalla sote-tutkimusta ja/tai sen vaikuttavuutta. Tämän lisäksi hakemuksilta odotetaan innovatiivisuutta.

Ensimmäinen hakukierros aukeaa 1.5.2018 ja päättyy 31.5.2018. Rahoittajatiedekunnat tekevät rahoituspäätökset 15.6. mennessä. Hakemukset ovat vapaamuotoisia ja enintään kahden liuskan mittaisia sisältäen tiedot aloitteen osallistujista, aloitteen keskeisistä tavoitteista ja rahan käyttötavasta. Seuraavat haut valmistellaan ensimmäisen hakukierroksen kokemusten pohjalta. Tarvittaessa lisätietoja antaa yliopistonlehtori Liina-Kaisa Tynkkynen ja hakemukset toimitetaan hänelle osoitteeseen liina-kaisa.tynkkynen@uta.fi.

Tampereella 23.4.2018

Dekaani Juha Teperi, SOC
Dekaani Antti Lönnqvist, JKK
Dekaani Tapio Visakorpi, MED