Silmän ikärappeumaan etsitään hoitokeinoja biohajoavista materiaaleista

Julkaistu 22.11.2017 - 16:21
Anni Sorkio/ Kuva: Teemu Launis
Tutkijatohtori Anni Sorkio kertoo, että silmän ikärappeuman hoidossa on saatu lupaavia tutkimustuloksia biohajoavien materiaalien käytöstä . Kuva: Teemu Launis

Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston yhteisessä BioMediTech-instituutissa on onnistuneesti tutkittu uudenlaisen biohajoavan materiaalin käyttöä silmän ikärappeuman hoitoon tähtäävässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa testattiin uuden materiaalin hyötyjä in vitro -tutkimusmenetelmällä ja verrattiin niitä nykyisin käytössä oleviin biohajoaviin materiaaleihin. Tulokset olivat lupaavia.

– Onnistuimme erilaistamaan erittäin monikykyisiä kantasoluja ihmisen verkkokalvon epiteelisoluiksi, joita viljeltiin biohajoavan materiaalin päällä, tutkijatohtori Anni Sorkio kertoo.

Epiteelisolujen häviäminen ja puutteellinen toiminta on merkittävä tekijä verkkokalvon ikärappeumassa. Erittäin monikykyiset kantasolut, eli pluripotentit kantasolut, voivat erilaistua moniksi eri kantasoluiksi. Lisäksi on olemassa mesenkymaalisia eli niin sanottuja aikuisen monikykyisiä kantasoluja ja unipotentteja kantasoluja. Ensin mainitut voivat erilaistua rajattuun määrään eri solutyyppejä. Unipotentit kantasolut voivat erilaistua vain yhdeksi solutyypiksi.

Biomateriaali on
kehitetty Alankomaissa

Tutkimuksessa käytettiin uutta Alankomaissa kehitettyä biohajoavaa polymeeria. Mahdollisissa kliinisissä hoidossa PTMC (polytrimethylene carbonate)-materiaalin etuna on se, että soluviljelyssä materiaali ei hajoa. Se mahdollistaa solujen pitkäaikaisen viljelyn materiaalin päällä laboratoriossa ennen siirtoa. Materiaali alkaisi hajota vasta siirron jälkeen, jolloin se tarjoaisi siirrettäville soluille tuen ja aikaa integroitua kudokseen. Tutkimuksessa käytetty materiaali on mahdollista tuottaa riittävän ohuena, jotta sitä voitaisiin käyttää kliinisessä hoidossa.

– Biohajoava materiaali hajoaa ja kulkeutuu pois ihmisen elimistöstä ajan kanssa. Tutkimuksessa käytetyn materiaalin etu on myös se, että se on pehmeämpi ja elastisempi kuin nykyisin käytössä olevat materiaalit, Sorkio kertoo.

Käytännön hoitotyössä biohajoava materiaali ja sen päällä viljellyt kantasolut täytyy saada silmän pohjalle. Leikkaustekniikoita ollaan parhaillaan kehittämässä. Operaatio on joka tapauksessa haastava.

– On olemassa kliinisiä instrumentteja, joilla operaatio onnistuu. Leikkaus on erittäin haastava ja vaatii kirurgilta paljon kokemusta, Sorkio kertoo.

Ikärappeuma on
tärkeää hoitaa ajoissa

Silmän ikärappeumaa on kahta eri muotoa: kuiva ja märkä muoto. Kuivaan muotoon ei tällä hetkellä ole olemassa hoitokeinoja. Molemmat taudin muodot ovat erittäin vakavia ja aiheuttavat ajan myötä sokeutumisen. Märkä muoto etenee huomattavasti nopeammin.

Jopa 90 prosenttia potilaista sairastaa ikärappeuman kuivaa muotoa. Kostean ikärappeuman etenemistä voidaan lieventää verisuonituksen liikakasvua ehkäisevällä lääkityksellä. Hoidot eivät kuitenkaan paranna sairautta.

– Ideaalitapauksessa ikärappeumaan puututaan ennen kuin verkkokalvon näkökyky vaarantuu, Sorkio kertoo.

Teksti: Jaakko Kinnunen