Sosiologiteko-palkinto eriarvoistumisesta keskustelevan ryhmän perustajille

Julkaistu 27.3.2017 - 10:40

Eriarvoistumista käsittelevän Facebook-ryhmän taustatyöryhmä on saanut Westermarck-seuran ensimmäisen Vuoden sosiologiteko -palkinnon.

Eriarvoisuusvarasto-Facebook-ryhmä on osa Kaksi Suomea –  Kasvaako eriarvoisuus -tutkimushanketta. Työryhmään kuuluvat Juho Saari, Maria Ohisalo, Ida Pimenoff, Liisa Söderlund, Asta Leppä, Minna Malja, Anna-Stina Nykänen, Niko Eskelinen, Sakari Kainulainen, Tuomo Laihiala ja Inkeri Koskinen.

Eriarvoisuusvarasto-ryhmä tuo yhteen toimittajia, kokemusasiantuntijoita, poliitikkoja, opiskelijoita, tutkijoita, järjestötoimijoita, taiteilijoita ja muita aktiivisia eriarvoistumisesta ja erityisesti sen mekanismeista kiinnostuneita keskustelijoita.

Yli 3000 jäsenen kaikille avoimessa ryhmässä keskustellaan päivittäin eriarvoistumiseen liittyvistä kysymyksistä esimerkiksi sote-uudistuksen, koulutuksen, tulonjaon, kansantalouden, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tarkoituksena on pureutua eriarvoisuuden laajoihin yhteiskunnallisiin mekanismeihin, kerätä tietovaranto eriarvoisuuskeskustelun ajankuvasta satavuotiaassa Suomessa ja tuottaa uusia avauksia yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiseksi tasa-arvoisempaan suuntaan.

Vuoden sosiologiteko -palkinto myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta sosiologian alalla. Saavutus voi liittyä tutkimukseen, opetukseen tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Palkinnon myöntämisestä päättää esitysten perusteella Westermarck-seuran johtokunta.

- Eriarvoisuusvarastossa toteutuu tieteenalan vahva ulospäin näkyminen sekä sosiologian, journalismin ja kansalaiskeskustelun ja taiteen rajapinnassa toimiminen tavalla, joka on harvinaista paitsi omalla alallamme, myös yleisemmin tieteiden kentällä, arvioi Westermarck-seura.

- Palkinnon myöntämällä Westermarck-seura huomioi myös professori Juho Saaren merkittävän panoksen sosiologian oppialan julkisen kuvan vahvistamiselle niin tässä projektissa kuin yleisemminkin, toteaa seuran puheenjohtaja Jari Erola.

Kaksi Suomea – Kasvaako eriarvoisuus -hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Eriarvoisuusvarasto