STN kutsui 36 konsortiota varsinaiselle hakukierrokselle - TaY hyvin mukana

Julkaistu 3.2.2016 - 15:09

Strategisen tutkimuksen neuvosto on kutsunut 36 konsortiohakemusta vuoden 2016 varsinaiselle hakukierrokselle. Hakemuksia oli jätetty 152. Varsinaiseen hakuun kutsuttiin monitieteisiä ja lisäarvoa luovia konsortioita.

Tampereen yliopisto menestyi haussa hyvin. Varsinaiselle hakukierrokselle valittiin kolme Tampereen yliopiston tutkijoiden johtamaa konsortiota.

Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelma:
Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Helena Leino:
Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus

Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelma:
Kasvatustieteen professori Pirkko Pitkänen:
Humanitaaristen muuttajien sosioekonominen integraatio
   
Turvallisuus verkottuneessa maailmassa -ohjelma:
Visuaalisen journalismin professori Janne Seppänen:
Turvallisuuden tunne

Tampereen yliopiston tutkijoita on lisäksi mukana yhdeksässä muussa jatkoon valitussa konsortiossa. Kaikkiaan Tampereen yliopiston tutkijoita on näin mukana kolmasosassa toiselle hakukierrokselle valituista tutkimushankkeista.

Kaikki aiehakuun lähetetyt hakemukset arvioitiin tammikuussa asiantuntijapaneeleissa, joissa perehdyttiin tutkimushankkeiden tieteelliseen tasoon sekä yhteiskunnalliseen relevanssiin ja vaikuttavuuteen. Paneelit koostuivat ulkomaisista ja kotimaisista asiantuntijoista, joilla on monipuolinen kokemus sekä tieteestä ja tutkimuksesta että tieteellisen tiedon hyödyntämisestä.

Jatkoon valittujen hakemusten lähestymistapa ohjelman esittämiin kysymyksiin oli innovatiivinen ja vastasi kattavasti ohjelman tietotarpeisiin. Lisäksi niiden tieteellinen laatu arvioitiin korkeatasoiseksi ja toteuttamissuunnitelmat olivat uskottavia.

Kutsuhaun hakemukset arvioidaan ohjelmakohtaisesti kahdessa eri paneelissa, joista toinen keskittyy hakemusten tieteelliseen laatuun ja toinen niiden yhteiskunnalliseen relevanssiin ja vaikuttavuuteen. Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää ohjelmiin otettavista hankkeista kokouksessaan 9.5.2016.

Strategisen tutkimuksen neuvosto