Taidealojen professorit huolissaan opiskelijavalinnan uudistuksesta

Julkaistu 23.5.2018 - 11:46

Taidealojen professorit ovat huolissaan lukiolain ja yliopistojen opiskelijavalinnan uudistusesityksistä, joita professorit pitävät vakavina uhkina taideaineille.

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston (UNIFI) vararehtorikokous on julkaissut esityksen ylioppilastutkinnon pisteyttämisestä yliopistojen opiskelijavalinnan perustaksi. Taideprofessorien mielestä tämä malli tulee voimakkaasti ohjaamaan lukiolaisten ainevalintoja sekä vaikuttamaan eri oppiaineiden arvostukseen.

– Onkin todennäköistä, että reaaliaineiden sekä taide- ja taitoaineiden opiskelu supistuu lukioissa nykyisestä ja tarjonta poistuu kokonaan pienistä lukioista, mikä lisää alueellista eriarvoisuutta ja pätevän opetuksen saatavuutta, professorit kirjoittavat kannanotossaan.

Rehtorineuvoston mallissa taidealojen opiskelijavalinta perustuisi edelleen soveltuvuuden arviointiin valintakokeissa. Professorien mielestä malli ei ota huomioon sitä, että lukion ja peruskoulun taide- ja taitoaineet tuottavat nuorille tärkeitä perusvalmiuksia kaikkiin korkeakouluopintoihin, oppimaan oppimiseen, työelämään ja erityisesti laajentuvalle luovien alojen elinkeinoelämälle. Tätä ongelmaa professorit pitävät merkittävänä myös yliopistojen taiteiden tutkimuksen koulutusalojen kannalta.

Opettajankoulutuksen
valinnat erityishuolena

Taideprofessorit kantavat huolta erityisesti taito- ja taideaineiden ohittamisesta opettajankoulutuksen valinnoissa. He varoittavat negatiivisesta kierteestä, jossa opiskelijoiden puuttuvat perusvalmiudet heikentävät tulevien opettajasukupolvien osaamista taide- ja taitoaineiden opetuksessa perusasteella ja toisen asteen koulutuksessa.

Professorit vetoavat tutkimuksiin, joiden mukaan luova ilmaisu lisää kouluhyvinvointia ja antaa oppilaille keinoja ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.

Taideprofessorit esittävät ratkaisuksi lukiodiplomin kehittämistä osana lukiokoulutusta ja ottamista osaksi ylioppilastutkintoa. Lukiodiplomin voi nyt suorittaa lähes kaikissa Suomen lukioissa. Lukioiden yhteistyötä tarvitaan, jotta lukiodiplomi voitaisiin laajentaa kaikkien ulottuville.

Kannanoton on allekirjoittanut 19 suomalaista taidealojen professoria. Tampereen yliopistosta mukana on musiikintutkimuksen professori Tarja Rautiainen-Keskustalo viestintätieteiden tiedekunnasta.