Talouskasvun näkökulma piilottaa tieteen hyödyt

Julkaistu 21.4.2017 - 15:46

Tieteen hyödyllisyys yhteiskunnalle on pikemminkin runsasta kuin niukkaa, mutta suuri osa siitä jää sanoittamatta, epäilee tutkijatohtori Reetta Muhonen Alusta!-verkkolehteen kirjoittamassaan artikkelissa.

– Mikäli tieteen merkitys arvotetaan kapeasti talouskasvun näkökulmasta, valtaosa tieteen hyödyistä jää tuntemattomaksi. Tämä taas johtaa tieteen arvostuksen laskuun. Sitä mitä ei näy, ei ole olemassa, Muhonen kirjoittaa.

Vallitseva vaikuttavuuspuhe haastaa Muhosen mukaan etenkin niin sanottuja pehmeitä tieteitä, kuten yhteiskunta- ja humanististieteellisiä aloja, joiden merkitys yhteiskunnalle ei käänny syy-seuraussuhteiksi tai arvioiksi taloudellisista voitoista.

Muhonen käy läpi joukon yhteiskuntatieteille ja humanistisille aloille ominaisia vaikuttavuustapoja. Jo tutkimuskysymysten valinnalla voi viestiä asioiden tärkeyttä ja yhteiskunnan arvohierarkioita.

Muhosen artikkeli liittyy keskusteluun yliopistojen vähenevistä resursseista ja totuuden jälkeisen ajan kysymyksistä. Tästä huolesta on noussut myös tiedettä tukevaa liikehdintää, josta Tiedemarssi on yksi esimerkki.

Muhosen artikkelin yhteydessä on julkaistu myös video, jossa historian professori Pirjo Markkola ja tutkija Saara Särmä arvioivat yhteiskuntatutkimuksen merkitystä ja vaikuttavuutta.

Reetta Muhonen: Tieteen hyödyt piiloutuvat numeroilta. Alusta!