Tampere University Pressin Vuoden kirja on Identiteetistä informaatiolukutaitoon

Julkaistu 11.5.2016 - 12:31
TUP -palkinto
Professorit Eero Sormunen (vas.) ja Eero Ropo saivat onnittelukukat Vuoden kirjan julkistamistilaisuudessa. Kirjan kolmas toimittaja Jannica Heinström ei ollut paikalla tilaisuudessa. - Kuva: Jonne Renvall 

 

Tampere University Pressin (TUP) Vuoden 2015 kirja on Eero Ropon, Eero Sormusen ja Jannica Heinströmin toimittama teos Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija.

Kirjan valitsi kolmihenkinen raati, johon kuuluivat professori Veli-Matti Värri, yliopistotutkija Esa Reunanen ja kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti:

- Kirja yhdistää mallikkaasti toisiinsa perusopetuksen perusteissa keskeiset identiteetin ja monilukutaidon käsitteet. Se antaa opettajille runsaasti käytännön vinkkejä tiedonhankinnan ja -soveltamisen ohjaukseen.

Tampere University Press julkaisi vuonna 2015 kaikkiaan 130 kirjaa, joista 115 oli Acta Universitatis Tamperensis -sarjassa julkaistuja väitöskirjoja. Acta-sarjan väitöskirjat eivät osallistuneet kilpailuun.

Vuoden kirjaksi on aiempina vuosina valittu:
•    2014 - Eero Murto: Virkamiesvaltaa? Ministerien ja virkamiesten väliset valtasuhteet Suomessa viime vuosikymmenten aikana
•    2013 - Reeta Pöyhtäri, Paula Haara, Pentti Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
•    2012 - Aimo Ryynänen: Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet

Tampere University Press 

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Kati Mäki, 040 190 4267
Tampereen yliopiston kirjasto
Tampere University Press