Tampereella kehitetään aikuiskoulutuksen kansainvälistä tietojärjestelmää

Julkaistu 15.11.2018 - 08:51

Tampereen yliopistossa kehitetään tietojärjestelmää, jonka avulla aikuiskoulutuksesta vastaavat toimijat ja päätöksentekijät voisivat kohdentaa veroeurot nuorten aikuisten koulutukseen ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Älykäs järjestelmä pystyy hyödyntämään laajaa tietomäärää ja löytämään datasta haavoittuvassa tilanteessa olevat nuoret aikuiset. Lisäksi järjestelmä välittää tietoa menestyksellisistä käytännöistä EU-tasolla.   

Intelligence decision supporting system -tietojärjestelmää (IDSS) esitellään Tampereen yliopistossa 15.11. ja 16.11. meneillään olevilla Kasvatustieteen päivillä.

Järjestelmä on osa EU:n rahoittamaa EduMAP-tutkimusta, jossa selvitetään aikuiskasvatuksen mahdollisuuksia ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä. Dataa yhdistämällä saataisiin selville esimerkiksi, kuinka tietty koulutus ennakoi tietyntyyppisen henkilön työllistymistä.

Hankkeeseen osallistuu tutkijoita seitsemästä maasta. Näiden joukossa on EU:n ulkopuolelta Turkki.

Parhaillaan kehitettävä pilottijärjestelmä perustuu suomalaisten tietokantojen datoihin, mutta tavoitteena on, että järjestelmä saataisiin käyttöön myös muissa EU-maissa.

- Vastaavaa järjestelmää ei tiettävästi ole tehty aiemmin missään, kertoo tietojenkäsittelyopin professori Martti Juhola Tampereen yliopistosta.

- IDSS:n rakentamisessa käytettävää aikuiskoulutustietoa ei monessakaan maassa ole saatavilla tai dataa ei ole edes kerätty. Suomessa on hyvät datalähteet, vaikka täälläkin datan käyttö on hallinnollisesti monimutkaisen toteutuksen takia työlästä.

- Järjestelmä olisi tulevaisuudessa melko helppo muokata muihin EU-maihin vastaavan datankeräyksen ja hallinnoinnin edistyessä. Data on luonnollisesti anonyymiä, ja sen tietosuoja on tiukka. Voi olettaa, että tulevaisuudessa tällaista dataa aletaan kerätä useimmissa EU-maissa. Ainakin Virossa, Ruotsissa ja Tanskassa asiassa ollaan jo pitkällä, Juhola kertoo.

Järjestelmää testataan parhaillaan. Testaajat ovat ”policy maker -tason” henkilöitä eli aikuiskasvatusalan virkamiehiä, tutkijoita ja suunnittelijoita.

Kehitystyössä on mukana työmarkkinatietoa analysoiva Sastamalassa toimiva Foredata-yhtiö.

Koko EduMAP-tutkimuksen kohteina ovat sekä EU-maiden aikuiskoulutusjärjestelmät että eri syistä syrjäytymisvaarassa olevat 16-30-vuotiaat nuoret aikuiset. Tavoitteena on auttaa aikuiskoulutusta vastaamaan syrjäytymisvaarassa olevien tarpeisiin.

Vuonna 2019 päättyvää kolmivuotista tutkimusta tehdään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa yhteistyössä Luonnontieteiden tiedekunnan kanssa.

EU rahoittaa tutkimusta Horisontti 2020 -ohjelmasta 2,5 miljoonalla eurolla.

Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship (EduMAP)
www.uta.fi/edumap

Lisätietoja:
Apulaisprofessori Hanna Toiviainen, 050 318 7736, hanna.toiviainen@uta.fi
Professori Martti Juhola, 040 190 1716, martti.juhola@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 15.11.2018