Tampereen tuberkuloosisäätiöltä 50 000 euron lahjoitus lääketieteelle

Julkaistu 20.9.2018 - 12:06

Tampereen tuberkuloosisäätiö on lahjoittanut Tampereen yliopistolle 50 000 euroa. Lahjoitus kohdennetaan lääketieteen alalle.

– Tampereen yliopistossa tehtävän hengityselinsairauksien opetus- ja tutkimustyön tukeminen on ollut jatkuvasti keskeinen alue toteuttaessamme säätiömme tarkoitusta. Vuosittain jakamastamme noin miljoonan euron apurahamäärästä valtaosa onkin kohdistunut tamperelaisen tutkimuksen tukemiseen. Nyt tehtävällä lahjoituksella haluamme edelleen vahvistaa yliopistossa tehtävän hengityselinsairauksien tutkimuksen edellytyksiä, sanoo Tampereen tuberkuloosisäätiön puheenjohtaja Markku Lilja.

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaani Tapio Visakorpi kiittää lahjoituksesta.

– Tampereen tuberkuloosisäätiö on yksi pitkäaikaisimmista kumppaneistamme tutkimusrahoituksessa. Heidän tukensa hengityselinsairauksien tutkimukselle konkretisoituu sydän- ja rintaelinkirurgian professuurissa ja keuhkosairausopin apulaisprofessuurissa sekä useiden tutkijoiden vuosittaisissa apurahoissa. Tämä jo toinen lahjoitus Tieteenraivaajat-rahastoon jatkaa säätiön pitkäaikaista tukea tamperelaiselle lääketieteen tutkimukselle, Visakorpi kertoo.

Tampereen tuberkuloosisäätiö tukee tieteellistä tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tutkimustyötä Suomessa. Tampereen tuberkuloosisäätiö perustettiin vuonna 1954 jakamaan tamperelaisen lääkärin Anna Wikanderin perintöä tuberkuloositutkimukselle. Tuberkuloosin nujerruttua säätiö on laajentanut tukeaan hengityselinsairauksien mm. astman ja keuhkosyövän tutkimukseen.