Tampereen yliopisto järjestää promootion elokuussa 2018

Julkaistu 11.9.2017 - 15:02

Tampereen yliopisto järjestää kaikkien tiedekuntien yhteisen kunniatohtori- ja tohtoripromootion 16.8. – 18.8. 2018. Promootio on nykymuotoisen Tampereen yliopiston viimeinen.

Promootiojuhlaa vietetään Tampere-talossa.

Rehtori on nimennyt promootiota suunnittelevan ja järjestävän promootiotoimikunnan, jonka puheenjohtaja on professori Päivi Åstedt-Kurki Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Promootiotoimikunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö Niina Puronurmi ja hänen varahenkilönään hallintopäällikkö Sari Saastamoinen.

Tampereen yliopiston edellinen promootio oli 2014. Se oli silloisten Kasvatustieteiden yksikön, Viestinnän, median ja teatterin yksikön ja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteinen.

Tampereen yliopiston promootio 2018

Lisätietoja:
Promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Päivi Åstedt-Kurki, 050 595 4516
Promootiotoimikunnan sihteeri, hallintopäällikkö Niina Puronurmi, 050 349 7036

Uutiseen on 12.9. lisätty tiedot promootiotoimikunnan sihteeristä ja varahenkilöstä ja tiedot lisätietojen antajista.