Tampereen yliopisto mukana tutkimuksessa: Suolistomikrobien ja äidinmaidon vaikutuksesta aliravitsemuksen ehkäisyyn uutta tietoa

Julkaistu 19.2.2016 - 15:29

Suotuisat suolistomikrobit ja äidinmaidon tietyt sokerit voivat auttaa lasten aliravitsemuksen hoidossa ja ehkäisyssä, osoittavat kahden tuoreen kansainvälisen tutkimuksen tulokset. Suolistomikrobien osuutta aliravitsemukseen on tutkittu jo aiemmin.  Nyt on tunnistettu sekä mikrobeja että rintamaidon sokerijohdannaisia, jotka kumoavat haitallisten, aliravitsemuksen yhteydessä esiintyvien mikrobien vaikutusta.

- Tämä on yksi merkittävä askel tutkimuslinjassa, jolla pyritään kehittämään lasten tervettä kasvua tukevia toimenpiteitä, erityisesti köyhissä maissa, toteaa tutkimuksiin osallistunut lastentautiopin professori Per Ashorn Tampereen yliopiston Lasten terveyden tutkimuskeskuksesta.

- Seuraava askel ovat ihmisillä tehtävät tutkimukset, sanoo Tampereen yliopistossa työskentelevä tutkijatohtori Yuemei Fan, joka myös on osallistunut tutkimuksiin.

Arvostetuissa Science- ja Cell-lehdissä julkaistut tutkimukset tehtiin hiirillä käyttäen malawilaisilta lapsilta ja heidän äideiltään kerättyjä uloste- ja maitonäytteitä.

Science-lehdessä raportoidussa tutkimuksessa siirrettiin kasvuikäisten hiirten suolistoon joko terveiden tai aliravitsemuksesta kärsivien malawilaislasten suolistomikrobeja. Terveiden lasten suolistomikrobeja saaneet hiiret kasvoivat normaalisti ja niiden luusto kehittyi hyvin.

Tutkijat pystyivät tunnistamaan tiettyjä mikrobeja, jotka olivat yhteydessä vakaaseen pituuskasvuun ja luuston kehitykseen. Tutkimuksessa havaittiin, että kun näitä mikrobeja annettiin aliravitun lapsen mikrobeja saaneille hiirille, hiirten kasvu normalisoitui ja niiden luusto kehittyi verrokkihiirten luustoa paremmin.

Cell-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että aliravitsemuksesta kärsivien lasten äitien rintamaidossa oli tavallista vähemmän siaalihappo-nimistä sokerijohdannaista (oligosakkaridia). Muissa tutkimuksissa on aiemmin havaittu siaalihapon yhteys aivojen kehittymiseen.

Siaalihappo-oligosakkarideja annettiin hiirille, joiden suolistomikrobit olivat peräisin aliravitsemuksesta kärsivältä malawilaislapselta. Toinen hiiriryhmä sai sokereita, joissa ei ole siaalihappoa ja kolmas hiiriryhmä sai vain tavallista ravintoa. Siaalihappo-oligosakkarideja saaneet hiiret kasvoivat merkittävästi paremmin kuin muut. Näillä hiirillä todettiin myös hyvä luuston kehitys ja niiden aineenvaihdunta oli  terveempi kuin verrokeilla. Hiirillä tehdyt havainnot vahvistettiin myös muissa koe-eläinmalleissa.

Ashornin tutkimusryhmä on yhteistyökumppaneineen jo pitkään selvittänyt keinoja tukea lasten tervettä kasvua ja kehitystä olosuhteissa, joissa ruokaa ja resursseja on vähän ja infektiosairauksia paljon. Suolistomikrobien lisäksi ryhmä on selvittänyt muun muassa äidin raskaudenaikaisten ravitsemuksen ja infektioiden sekä lasten virus- ja loistartuntojen vaikutusta lasten terveyteen. Ryhmä on myös testannut erilaisten infektio- ja ravitsemusinterventioiden vaikutusta äitien ja lasten terveyteen sekä kehittänyt mittareita imeväisten kehitysseurantaan.

- Tehokkain ratkaisu köyhien maiden lasten terveyden edistämiseen ja aliravitsemuksen ehkäisyyn olisi tietenkin elinympäristön laaja-alainen parantaminen, Ashorn toteaa. - Tähän tilanteeseen ei kuitenkaan valitettavasti päästä kovin nopeasti.

- Nyt koetetaan löytää edullisia välivaiheen ratkaisuja, joilla turvattaisiin nykyisten lasten terveyden edellytykset.

Molempia nyt julkaistuja tutkimuksia on johtanut Washingtonin yliopisto St. Louisissa Yhdysvalloissa. Tampereen ja Malawin yliopistoissa on kerätty biologisia näytteitä ja kliinistä dataa Malawin lapsilta sekä osallistuttu tulosten tulkintaan ja raportointiin.

Blanton LV, Charbonneau MR, Salih T, Barratt MJ, Venkatesh S, Ilkaveya O, Subramanian S, Manary MJ, Trehan I, Jorgensen JM, Fan Y, Henrissat B, Leyn SA, Rodionov DA, Osterman AL, Maleta KM, Newgard CB, Ashorn P, Dewey KG, Gordon JI. Gut bacteria that prevent growth impairments transmitted by microbiota from malnourished children. Science. Feb. 18, 2016

Charbonneau MR, O’Donnell D, Blanton LV, Totten SM, Davis JCC, Barratt MJ, Cheng J, Guruge J, Talcott M, Bain JR, Muehlbauer MJ, Ilkayeva O, Wu C, Struckmeyer T, Barile D, Mangani C, Jorgensen J, Fan Y, Maleta K, Dewey KG, Ashorn P, Newgard CB, Lebrilla C, Mills DA, Gordon JI. Sialylated milk oligosaccharides promote microbiota-dependent growth in models of infant undernutrition. Cell. Feb. 18, 2016.

Lisätietoja:
Lastentautiopin professori Per Ashorn, 040 728 0354