Tampereen yliopistolle 1,3 miljoonaa kehitysyhteistyöhankkeisiin

Julkaistu 30.3.2017 - 08:39

Verkko-opetushanke Gazassa, johtamiskoulutusta Etiopiassa

Tampereen yliopisto on saanut yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kahta kehitysyhteistyöhanketta varten. Toinen niistä on Palestiinassa Gazan Islamilaisen yliopiston kanssa toteutettava verkko-opetushanke. Toisessa kehitetään etiopialaisten yliopistojen johtamiskoulutusta.

Ulkoministeriö myönsi HEI ICI -ohjelmasta yhteensä 12 miljoonaa euroa korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön vuosille 2017–2020. Rahoituksella toteutetaan 16 maassa yhteensä 20 hanketta, joissa vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeet kestävät 2–3 vuotta.

Yliopistopedagogiikkaa
viedään Palestiinaan

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva Higher Education in Transition (HET) -tutkimusryhmä sai 618 879 euroa Palestiinaan suuntautuvaan kehitysyhteistyöhankkeeseen.

Tavoitteena on kouluttaa verkko-opetuksena joukko yliopistopedagogiikan pilottiryhmään osallistuvia Gazan Islamilaisen yliopiston opettajia, jotka puolestaan ryhtyvät hankkeen aikana toimimaan omien yliopistopedagogiikan ryhmiensä vetäjinä.

– Hankkeen tarkoituksena on tukea sekä yliopistopedagogiikan koulutuksen käynnistämistä Palestiinassa että koulutuksen paikallista levittämistä ja juurruttamista. Hankkeeseen liittyy myös tutkimusta, kertoo kasvatustieteiden yliopistonlehtori ja hankkeen tutkimusjohtaja Vesa Korhonen, joka on valmistellut hanketta yhdessä yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori Jyri Lindénin kanssa.

Johtamiskoulutusta
Etiopian yliopistoihin

Etiopialaisten yliopistojen johtamiskoulutusta koskeva Tampereen yliopiston projekti sai 700 000 euroa ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Korkeakouluhallinnon professori Seppo Hölttä johtaa hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa korkeakoulutuksen johtamiseen perustuvaa tietämystä käynnistämällä yhteinen tohtorinkoulutusohjelma etiopialaisten yliopistojen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on välittää korkeakouluhallinnon asiantuntemusta etiopialaisiin korkeakouluihin ja tukea korkeakouluhallinnon yliopistoverkoston kehitystä Etiopian, Etelä-Afrikan ja Ugandan välillä.

Kehitysmaat kiinnostavat
suomalaisia korkeakouluja

Suomalaiset korkeakoulut ovat viime vuosina osoittaneet kasvavaa kiinnostusta kehitysmaita kohtaan. Kilpailu ulkoministeriön jakamasta rahoituksesta on koventunut. Nyt saapui 78 hakemusta, joiden yhteissumma kohoaa yli 43 miljoonan euron. Vuonna 2012 hakemusten määrä oli 55.

Ulkoministeriö rahoittaa HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) -ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista. Ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus.

Lue myös: Korkeakouluyhteistyöhön kehitysmaiden kanssa 12 miljoonaa euroa