Tampereen yliopiston eturauhassyöpätutkimukselle mittava rahoitus

Julkaistu 15.11.2017 - 09:51

Syöpäsäätiö tukee suurapurahalla, Movember-kampanjan tuotolla ja kolmella muulla apurahalla Tampereen yliopistossa tehtävää eturauhassyövän tutkimusta. Apurahan saaneet tutkimusryhmät selvittävät eturauhassyövän seulontaa, DNA-mutaatioiden anatomista historiaa, kromatiinirakenteen merkitystä eturauhassyövässä, eturauhassyöpäpotilaan kokemuksia hoidon jälkeisestä elämänlaaudsta ja atorvastatiini-lääkityksen vaikutusta hormonihoidon aikana.

- Eturauhassyövän tutkijat pyrkivät nyt löytämään piirteet joiden perusteella voidaan erottaa hoitoa vaativat syövät niistä, jotka eivät etene vaan jäävät piileviksi, kertoo Tampereen yliopiston eturauhassyövän tutkimuskeskuksen johtaja, professori Anssi Auvinen.

Kansainvälisesti arvostetun tutkimuskeskuksen piiriin kuuluu yli 60 eturauhassyöpätutkijaa, jotka työskentelevät seitsemässä tutkijaryhmässä. Tutkimus keskittyy eturauhassyövän molekyylibiologiaan, genetiikkaan, esiintyvyyteen ja syytekijöihin sekä potilaiden hoitoon. Tavoitteena on löytää keinot eturauhassyövän aiheuttamien kuolemien ehkäisemiseen.

Suurapurahan, 450 000 euroa, saanut professori Anssi Auvisen tutkimusryhmä aloittaa ensi vuonna eturauhassyövän uuden seulontatutkimuksen. Sen tavoitteena on estää taudin aiheuttamia kuolemia käyttämällä syöpäriskin arviointiin kolmea erilaista menetelmää.

- Seulontaan kutsutaan noin 16 000 miestä Tampereen ja Helsingin alueilla. Määritämme nyt jo perinteisen PSA-testin lisäksi verinäytteestä neljän eri testin yhdistelmän, niin sanotun kallikreiinipaneelin.

Ne miehet, joilla on verinäytteen perusteella suurentunut riski sairastua aggressiiviseen eturauhassyöpään, kutsutaan eturauhasen magneettikuvaukseen. Jos siinä havaitaan epäilyttävä löydös, otetaan koepalat eturauhassyövän varhaista toteamista varten.

- Tutkimus on pitkäkestoinen, sillä kuolleisuusvaikutusta arvioidaan vasta 10 vuoden seurannan perusteella, Auvinen kertoo.

Tutkimuksen toteutuksen osallistuu laaja tutkimusryhmä eri aloilta eli mukana urologeja, radiologeja, patologeja, laboratoriolääketieteen asiantuntijoita ja muita asiantuntijoita. Hanketta tukee myös Suomen Akatemia.

Yksilöllistetyn syöpälääketieteen professori Steve Bovan tutkimusryhmä saa 300 000 euron apurahan Movember-kampanjan tuotoista. Bovan GeoProstate-tutkimuksessa käytetään uusia menetelmiä DNA-mutaatioiden anatomisen historian jäljittämiseen. Tutkimukseen otetaan 10 – 20 miestä, joilla on korkean riskin eturauhassyöpä.

- Käytämme jäljitystä eturauhasesta leviävien vahingollisten solujen keskeisten molekulaaristen piirteiden määrittämiseen, Bova kertoo.

- Etsimme tutkimuksessa tapoja, joilla haitallisia soluja voidaan kontrolloida tai pysäyttää käyttämällä olemassa olevia lääkkeitä tai muita hoitoja.

Tulokset kerrotaan tutkimukseen osallistuvien potilaiden lääkäreille, jolloin niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää jokaiselle potilaalle erikseen räätälöidyissä kliinisissä kokeissa.

Kaksivuotinen tutkimus sai vastikään myös Tekesiltä 500 000 euron rahoituksen.

Syöpäjärjestöt myönsivät myös muita apurahoja Tampereen yliopistossa tehtävään eturauhassyövän tutkimukseen:

Professori Matti Nykter ja hänen tutkimusryhmänsä saivat 150 000 euroa tutkimukseen Kromatiinin rakenteen muutokset eturauhassyövässä.

Professori Teuvo Tammela tutkimusryhmineen sai 150 000 euron apurahan tutkimukseen  Eturauhassyöpäpotilaan kokemus hoidon jälkeisestä elämänlaadusta: lomakeaineistoja ja haastatteluja hyödyntävä seurantatutkimus.

Dosentti Teemu Murtolan ryhmä sai 80 000 euron apurahan kliiniseen hoitokokeeseen, jossa selvitetään, hidastaako atorvastatiini-lääkkeen käyttö eturauhassyövän etenemistä hormonihoidon aikana.

Syöpäsäätiö jakoi apurahoja kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa.

Tampereen yliopiston eturauhassyövän tutkimuskeskus
http://www.uta.fi/pcrc/indexfi.html

Lisätietoja:
Eturauhassyövän tutkimuskeskuksen johtaja, epidemiologian professori Anssi Auvinen, 040 190 1640, anssi.auvinen@uta.fi
Yksilöllistetyn syöpähoidon professori Steve Bova, 050 318 6887, g.steven.bova@uta.fi (englanniksi)
Kirurgian professori Teuvo Tammela, 040 190 1489, teuvo.tammela@uta.fi
Systeemibiologian professori Matti Nykter, 050 318 6869, matti.nykter@uta.fi
Syöpäbiologian professori, dekaani Tapio Visakorpi, 050 318 5829, tapio.visakorpi@uta.fi
Dosentti Teemu Murtola, 040 190 1490, teemu.murtola@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 15.11.2017