Tampereen yliopiston Vuoden tiedeteko -palkinto leukemiatutkija Olli Lohelle

Julkaistu 26.4.2017 - 18:08

JULKAISUVAPAA KE 26.4.2017 klo 17.15

Lasten leukemiaa tutkiva dosentti, ylilääkäri Olli Lohi on saanut Tampereen yliopiston Vuoden tiedeteko 2017 -tunnustuspalkinnon.

Lohen tutkimusryhmä tutkii lasten leukemiaa perehtymällä taudin syntymekanismeihin ja auttaa kehittämään uusia lääkehoitoja.

- Haemme perusbiologian tasolla mekanistisia syitä siihen, mikä leukemiaa aiheuttaa ja miksi tauti ei välttämättä reagoi odotetusti lääkkeisiin ja uusiutuu, Lohi kertoo.

- Tutkimuksen toinen päähaara on, että yritämme etsiä uusia lääkehoitoja sellaisiin leukemian muotoihin, joiden ennuste on muita huonompi.

- Viime vuonna julkaisimme parikin tutkimusta, joissa lasten yleisimmän, akuutin leukemian syytekijöitä pystyttiin laajamittaisesti kartoittamaan oikeastaan ensimmäistä kertaa, Lohi kertoo.

Genome Research -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että lasten leukemiassa yleinen fuusiogeeni vaimentaa sellaisia kohtia genomissa, joita tarvitaan B-imusolujen oikeanlaiseen kypsymiseen luuytimen kantasoluista.

Leukemiat, kuten muutkaan syövät, eivät synny yhdestä mutaatiosta, vaan mutaatioita on oltava useampia. Kun samaan soluun sattuu riittävän monta geenivirhettä, leukemia saattaa puhjeta.

- Toisessa tutkimuksessa tunnistimme geenien luentaan liittyvän mekanismin, joka aiheuttaa sen, että leukemian puhkeamiseen johtavat geenivirheet tulevat usein samoille alueille perimäaineksessa. Näissä vaurioille alttiissa kohdissa geenien luenta hidastuu, ja tämän seurauksena perimäaines jää hetkellisesti alttiiksi DNA-vaurioita aiheuttavien entsyymien vahingolliselle toiminnalle.

Lohi pitää tätä eLife -tiedelehdessä julkaistua tutkimusta tähänastisen leukemiatutkimuksensa merkittävimpänä tuloksena.

Parhaillaan on arvioitavana tutkimus, jossa löydettiin täsmälääke T-soluleukemioihin. Lääke näyttäisi tehoavan noin kolmasosaan näistä leukemian muodoista, joiden ennuste on huonompi kuin muiden leukemioiden.

Lohi on myös Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosaston ylilääkäri.

Hän oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenklinikassa aloitti vuoden alussa toimintansa varhaisvaiheen lasten kliinisten lääketutkimusten keskus. Tällainen keskus on Suomessa ensimmäinen ja lajissaan ainoa.

Vuoden tiedeteko -tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, jonka tutkimustoiminnan tuloksilla on vaikutusta laaja-alaisesti ja/tai jonka toiminnassa on korostunut tuloksekas yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Palkinto luovutettiin Tampereen yliopiston vuosijuhlassa 26.4.

Lisätietoja:
Dosentti Olli Lohi, olli.lohi@uta.fi, 050 318 6249

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.4.2017