Tampereen yliopistoon 5,4 miljoonaa Akatemian strategiarahaa

Julkaistu 3.11.2017 - 14:38

Tampereen yliopisto sai yhteensä 5,4 miljoonaa euroa rahoitusta kahdelle tutkimushankkeelle Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta.

Kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto sai 2,8 miljoonan euron rahoituksen Strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelmasta. Aallon tutkimusaiheena on ”Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään”.

Tutkimushankkeessa muotoillaan vaatimukset suomalaisille energiapolitiikan toimijoille energiasiirtymän toteuttamiseksi ja laaditaan tiekartta julkisen sektorin toimijoille prosessin tukemiseksi.

Kansantaloustieteen professori Matti Tuomala sai 2,6 miljoonan euron rahoituksen Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta. Tuomalan tutkimusaiheena on ”Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka”.

Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioidaan nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.