Tampereen yliopistoon viisi Suomen Akatemian kärkihanketta

Julkaistu 3.10.2016 - 13:09

Tampereen yliopiston tutkijat saivat läpi viisi tutkimushanketta Suomen Akatemian Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerehoituksessa. Kärkihankehakuun osoitettiin lähes 600 hakemusta, joista 101 hyväksyttiin.

Tampereen yliopiston tutkijat saivat 1,5 miljoonan euron osuuden kaikkiaan 30 miljoonan euron rahoituspotista.

Rahoitus perustuu hallitusohjelman kärkihankkeeseen, jossa vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. Suomen Akatemian toteuttaa hanketta Tekesin kanssa.

Eniten rahoitusta saivat fysiikka, tietojenkäsittelytieteet, sähkötekniikka ja elektroniikka, neurotieteet ja ympäristötieteet.

Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yliopistonlehtori, akatemiatutkija Nelli Hankonen sai 300 000 euron rahoituksen Liikettä toiselle asteelle -tutkimushankkeelle. Hanke hyödyntää, jalostaa ja levittää käyttäytymistieteisiin pohjautuvia keinoja liikunnan lisäämiseksi ja istumisen vähentämiseksi.

Aluetieteen yliopistonlehtori, akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen sai 299 987 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, joka käsittelee Euroopan eri maihin yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukemista. Projekti keskittyy tunnistamaan ja tukemaan yksin tulleiden ylikulttuurisia ja ylipaikallisia kuulumisen käytäntöjä Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Psykologian yliopistonlehtori, tutkijatohtori Kirsi Peltonen sai 293 522 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, joka kehittää uutta mallia yksin maahan tulleiden alaikäisten auttamiseksi.

Bioinformatiikkaan erikoistunut lääketieteellisen teknologian ja bioteknologian professori Matti Nykter sai 300 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa testataan geenisäätelyn mallinnusmenetelmiä soluvapaan DNA:n analysoimisessa. Tavoitteena on tuottaa esimerkkisovellus, jossa mallinnetaan eturauhassyöpäpotilaiden personoidun hoitostrategian vastetta.

Tampereen yliopiston BioMediTech-yksikön apulaisprofessori Heli Skottman sai 300 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jossa rakennetaan hyödyntämispolku soluterapialle verkkokalvon ikärappeuman hoitoon. Projekti edistää uuden kantasolupohjaisen hoitomuodon turvallisuus- ja tehokkuustutkimusta, jota tarvitaan viranomaisluvan saamiseksi ja kliinisten hoitokokeiden aloittamiseksi.

Kärkihanke-rahoituspäätökset