Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyys parani huomattavasti

Julkaistu 16.2.2018 - 16:17

Työtilasto

Työllisyys kohentui erityisesti humanistisilla ja luonnontieteiden aloilla

Ari Kurlin/ Kuva: Jonne Renvall
Ari Kurlin

Teksti: Heikki Laurinolli

Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyys on parantunut selvästi. Tuoreen sijoittumisselvityksen mukaan vuonna 2016 valmistuneista vain 2,5 prosenttia oli työttömänä vuoden kuluttua valmistumisesta. Vuotta aiemmin lukema oli 8,6 prosenttia. Työllisyys kohentui erityisesti humanistisilla ja luonnontieteiden aloilla.

Projektisuunnittelija Ari Kurlin Tampereen yliopiston työelämäpalveluista arvioi, että työllisyystilanteen parantuminen heijastaa valtakunnallista tilannetta. Nyt on palattu lamaa edeltävälle tasolle. Edellisen kerran valmistuneiden työttömyys oli vastaavalla tasolla vuonna 2011.

Akavan viime vuoden lopun tilastojen mukaan akateeminen työllisyys on parantunut nopeiten Pirkanmaalla. Tampereen yliopistosta vastavalmistuneiden hyvä tilanne yllättää kuitenkin, sillä koko valtakunnassa korkeakoulutetuista 6 prosenttia on työttömänä.

Koko väestöä koskevat työttömyysluvut ovat yhä korkealla tasolla. Koko maassa työttömiä on 11 prosenttia työvoimasta, Tampereella peräti 14 prosenttia.

Tilasto työmmistäGeneralistit
saavat töitä

Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyyden paraneminen on seurausta siitä, että ns. generalistialoilta kuten humanistilta sekä luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilta valmistuneet pääsevät nyt entistä paremmin töihin. Kauppatieteilijät, lääkärit ja opettajat ovat työllistyneet hyvin myös lama-aikoina.

Humanistien työllisyystilanne eroaa ns. professioaloista siinä, että nyt töitä on tarjolla, mutta työ ei aina vastaa koulutusta. Vain joka toinen humanistisilta aloilta valmistunut oli ollut koulutustaan vastaavissa töissä vähintään puolen vuoden ajan.

Työmarkkinatilanteen kohentuminen näkyy myös vastanneiden näkemyksistä työllistymistään vaikeuttaneista tekijöistä. Yleisimmiksi syiksi nähdään oman työkokemuksen puute ja alan heikko työmarkkinatilanne, mutta varsinkin jälkimmäisen vaikutus on laskenut.

 

Työtilanne vuodenm kuluttua

 

Humanistin uralla
pätkä- ja silpputyötä

Sijoittumistilastot kertovat siitä, että humanistien työuran alku on täynnä pätkä- ja silpputyötä. Neljännes humanistivastaajista ei ollut lainkaan koulutustaan vastaavassa työssä.

– Kohentuneesta työllistymisestä huolimatta generalistit eivät pääse yhtä helposti oman alan töihin kuin professioaloilta valmistuvat. Ensimmäistä työpaikkaa vai olla hankalampi löytää, mutta tilanne tasoittuu ajan myötä, Ari Kurlin sanoo.

Tilastoista voi myös päätellä, että humanisteille löytyy nyt aiempaa monipuolisempia töitä. Edellisen vuoden sijoittumistilastossa kolmannes humanisteista oli opetus- ja koulutustehtävissä, nyt vain neljännes. Nyt töitä on löytynyt usein myös muualta kuten viestintä- ja media-alalta.

Ilmoitukseen vastaaminen
yleisin keino saada töitä

Perinteiset hakukanavat ovat yhä valttia työpaikan saamisessa. Verkostoista ja piilotyöpaikkojen metsästyksestä puhutaan paljon, mutta tämän selvityksen mukaan ilmoitukseen vastaaminen on kuitenkin yleisin työpaikkaan johtava hakukanava.

Humanistit käyttivät monipuolisesti erilaisia hakukeinoja työpaikan etsimisessä. Ilmoitukseen vastaamisen jälkeen suosituin keino oli aktiivinen yhteydenotto työantajiin.

Sijoittumiskyselyyn vastasi 521 henkilöä, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon tai lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2016. Vastausprosentti oli 46.

Sijoittumisselvitys löytyy työelämäpalveluiden sivulta