Teemu Ihalaisesta akatemiatutkija

Julkaistu 27.4.2017 - 16:06
Teemu Ihalainen/ Kuva: Pertti Knuuttila / VCA
Teemu Ihalainen tutkii mekaanisten voimien vaikutusta soluihin ja niiden välittymistä soluista toisiin soluihin. Kuva: Pertti Knuuttila / VCA

 

Dosentti Teemu Ihalainen on saanut rahoituksen akatemiatutkijan tehtävään vuoteen 2022 yltäväksi viisivuotiskaudeksi. Ihalainen työskentelee tutkijatohtorina ja kuvantamisen asiantuntija Tampereen yliopiston BioMediTechissä.

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 12 uudelle akatemiatutkijalle. Toimikunnalle jätettiin syyskuun 2016 haussa yhteensä 108 akatemiatutkijahakemusta, ja rahoitus voitiin myöntää 11 prosentille hakijoista. Toimikunta osoittaa tutkijoiden rahoitukseen noin 5,2 miljoonaa euroa. Tutkimussuunnitelman tieteellisen laadun lisäksi akatemiatutkijoiden valinnassa tärkeimpiä kriteereitä olivat hakijan itsenäisyys tutkijana sekä nousujohteinen urakehitys.

Teemu Ihalaisen tutkimusaiheena on ”Mekaaniset voimat epiteelissä – missä solubiologia kohtaa biofysiikan”, johon hän sai 434 485 euron rahoituksen.

Ihalaisen poikkitieteellinen tutkimus keskittyy solujen ja niihin ympäristöstä kohdistuvien voimien monimutkaisiin vuorovaikutuksiin. Tutkimuksen avulla selvitetään tarkasti, miten mekaaniset voimat vaikuttavat soluihin ja välittyvät soluista soluihin. Tämä tieto auttaa merkittävästi esimerkiksi uusien lääkkeiden ja biomateriaalien kehitystä ja eri sairauksien yksityiskohtien ymmärtämistä.

Solut toimivat ihmisen kehossa hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Näissä erilaisissa ”mikro-tiloissa” solut muodostavat mekaanisen tasapainon ympäristönsä kanssa. Tämä tasapaino järkkyy monissa sairauksissa, kuten syövässä ja haavanparantumisen aikana. Tästä huolimatta prosessien yksityiskohdat, miten solujen mekaniikka vaikuttaa niihin ja mitkä solutason komponentit ovat niissä tärkeitä, on vielä selvittämättä.

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan rahoituspäätökset