Teknologian kehittyminen mahdollistaa epilepsian hoidon kehittymisen

Julkaistu 7.12.2016 - 10:12
Neurologian professori Jukka Peltola
Neurologian professori Jukka Peltola.

Kehittyvä teknologia on tuonut uusia mahdollisuuksia epilepsian hoitoon, kertoo neurologian professori Jukka Peltola Tampereen yliopistosta.

Peltola on kansainvälisesti arvostettu epilepsiatutkija, joka on myös kehittänyt epilepsian hoitoa ja siihen liittyvää koulutusta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Peltolan tutkimusryhmä on selvittänyt muun muassa epilepsian immunologisia tekijöitä ja arvioinut vaikeahoitoisten epilepsiapotilaiden hoitovasteita.

- Epilepsian syväaivostimulaatio, DBS, ja vagushermon simulaatiohoidot eli VNS, ovat tällä vuosikymmenellä nousseet tutkimuksemme toiseksi tärkeäksi alueeksi.

Tampereen yliopistollisesta sairaalasta on tullut kansainvälinen opetuskeskus epilepsian DBS-hoidossa. Sairaala on Suomessa neurostimulaatiohoitojen edistynein keskus.

Peltola on ollut myös mukana kehittämässä kohtausten rekisteröintijärjestelmää, joka perustuu koneoppimiseen ja konenäköön.

- Epileptisten kohtausten lukumäärän ja voimakkuuden seuranta on tähän asti perustunut potilaan ja mahdollisten silminnäkijöiden kirjaamiin kalentereihin, jotka ovat sairauden luonteen vuoksi hyvin epätarkkoja.

- Kehittyvä uusi teknologia tarjoaa mahdollisuuksia tarkkaan seurantaan, mikä puolestaan auttaa merkittävästi paremmin toteuttamaan neurostimulaatiohoitojen potentiaalia potilaan hyödyksi. Yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston tutkijaryhmien ja tamperelaisten teknologiayritysten kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uusien innovaatioiden testaamiseen ja soveltamiseen.

Tampereella syntynyt Peltola on suorittanut akateemiset opintonsa Tampereen yliopistossa. Hän on työskennellyt Tampereen yliopistollisessa sairaalassa neurologian osaston ylilääkärinä 2001 – 2016.

Peltola kuuluu maailmanlaajuiseen 12 hengen työryhmään, jonka tehtävänä on laatia uusi epilepsian luokitusjärjestelmä. Lisäksi hän on jäsenenä kansainvälisessä työryhmässä, joka tuottaa uutta kohtausten luokittelujärjestelmää. Hän on myös osallistunut kansainvälisiin ja kotimaisiin asiantuntijatyöryhmiin epilepsiaa koskevien hoitosuosituksien laatimiseksi.

Peltola pitää juhlaluentonsa Tampereen yliopistossa perjantaina 9.12. aiheesta Teknologian kehittyminen mahdollistaa epilepsian hoidon kehittymisen. Tilaisuus alkaa klo 13 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen luentosalissa F115, Lääkärinkatu 1.

Lisätietoja:
Professori Jukka Peltola, 050 509 9108, jukka.peltola@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 7.12.2016