Terveydenhuoltopalkinto 2017 dosentti Ilkka Kunnamolle

Julkaistu 23.11.2017 - 15:35

Terveydenhuoltolääkärit ry on myöntänyt järjestyksessä neljännen Terveydenhuoltopalkinnon dosentti Ilkka Kunnamolle. Palkinto luovutettiin Tampereella Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä.

Terveydenhuoltopalkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on toiminut pitkään tavalla, joka on edistänyt terveydenhuollon myönteistä kehitystä Suomessa. Palkittavan toiminnan tulee olla ollut vaikuttavaa ja merkityksellistä sekä aikaansaatujen muutosten pitkäkestoisia.

Dosentti Ilkka Kunnamo tunnetaan monipuolisena lääkärin työn kehittäjänä. Erityisesti terveyskeskuslääkärin työ ja sen sisällön ja työkalujen kehittäminen on aina ollut Ilkka Kunnamolle tärkeää. Ilkka on uransa aikana monin tavoin pyrkinyt edistämään näyttöön perustuvan lääketieteen (Evidence Based Medicine, EBM) ymmärtämistä ja asemaa lääkärin päivittäisen työn osana.

Yksi suomalaisen terveyskeskuslääkärin tärkeistä, ellei tärkeimmistä, työvälineistä on Duodecimin kustantama Lääkärin tietokannat, jonka Ilkka Kunnamo ideoi ja oli mukana käynnistämässä vuonna 1988, silloin nimellä Yleislääkärin käsikirja ja tietokanta. Tietokannan tarkoituksena on koko ajan ollut tuoda tuoreeseen tieteelliseen näyttöön perustuvia käytännönläheisiä toimintaohjeita lääkärille ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kunnamo toimi ensin tietokonelevykkeillä, pari vuotta myöhemmin CD-ROM-levyllä, sitten kirjana, ja vuonna 2000 Terveysportissa julkaistun version päätoimittajana aina vuoteen 2008. Myös Käypä hoito -suositusten käynnistämisessä Kunnamo oli mukana.

Viime vuodet Ilkka Kunnamo on kehittänyt tietämyksen integrointia sähköisessä potilaskertomuksessa oleviin tietoihin yksilöllisesti räätälöityjen hoitoehdotusten tuottamiseksi. Päätöksentukijärjestelmä tuo lääkärille reaaliaikaisesti ja automaattisesti näyttöön perustuvat hoitosuositukset sairauskertomusjärjestelmän kautta.

Ilkka Kunnamo on koko uransa ajan myös itse hoitanut potilaita ja toimii edelleen osa-aikaisena terveyskeskuslääkärinä Karstulassa Keski-Suomessa.

Ilkka Kunnamo on kysytty lääkärikunnan kouluttaja ja keskustelun herättäjä, tällä hetkellä pääasiassa sähköisten työvälineiden ja Big Datan mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lisäksi hän on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n perustajajäsen.

Terveydenhuoltolääkärit – Hälsovårdsläkare ry (Finnish Society of Public Health Medicine) on vuonna 1955 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on olla yhdyssiteenä terveydenhuoltolääkäreiden ja muiden alalla toimivien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden välillä sekä edistää terveydenhuollon tutkimusta ja kehitystä maassamme. Jäseninä yhdistyksellä on noin 130 lääkäriä tai hammaslääkäriä. Yhdistys myönsi ensimmäisen 2

Terveydenhuoltopalkinnon vuonna 2011 professori emeritus Jussi Huttuselle, vuonna 2013 professori emeritus Martti Kekomäelle ja vuonna 2015 professori Marjukka Mäkelälle.

Keskustele Terveydenhuoltotutkimuksen päivien aiheista Twitterissä #thtpaivat2017

Lisätietoja:
Ilkka Kunnamo
ilkka.kunnamo@duodecim.fi
Sami Heistaro puheenjohtaja Terveydenhuoltolääkärit ry puh. 040 522 7395