Tieteen, taiteen ja yhteiskuntaelämän huippuja Tampereen yliopiston kunniatohtoreiksi

Julkaistu 18.4.2018 - 12:33

Tampereen yliopiston promootio 16.-18.8.2018

Tampereen yliopisto järjestää elokuussa kaikkien tiedekuntiensa yhteisen kunniatohtori- ja tohtoripromootion. Kunniatohtorin arvo myönnetään promootiojuhlallisuuksissa 15 ansioituneelle henkilölle, jotka edustavat tieteentekijöiden ohella yhteiskunnan, johtamisen ja kulttuurin aloja. Akateemisen kunnianosoituksen saavien joukossa on kahdeksan kansainvälistä henkilöä.
 
TaY Kunniatohtorit 2018

Viestintätieteiden tiedekunta COMS

Näyttelijä, teatterineuvos Eila Roine
Teatterilavoilta ja televisiosta tunnettu taiteilija, jonka työskentelyä luonnehtii uteliaisuus, tarkkanäköisyys ja rehellisyys. Roineen monipuolisten roolien ansiosta niin sanottu tavallinen nainen on tullut suomalaisille katsojille tutuksi. Yliopistotasoisella näyttelijäkoulutuksella on Tampereen yliopistossa pitkät perinteet 50 vuotta sitten alkaneista ammattinäyttelijäkursseista nykyiseen Nätyyn.

Toimitusjohtaja Ilkka Paananen
Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja on luovuutta ja itseohjautuvia tiimejä painottavan yrityskulttuurin edustaja, joka puhuu myös yritystoimijoiden yhteiskuntavastuun puolesta. Tampereen yliopiston profiilissa pelit ovat näkyvä osa-alue niin tutkimuksen kuin kehitys- ja innovaatiotyön kohteena.

Professori Nicholas Couldry, London School of Economics
Professori Couldryn erityisalaa ovat median, viestinnän ja yhteiskuntateorian väliset suhteet, mikä yhdistää hänet viestintätieteiden tiedekunnan tutkimukseen ja Tampereen yliopiston tieteelliseen profiiliin. Hän on vieraillut Tampereella lukuisia kertoja.

Kasvatustieteiden tiedekunta EDU

Professori Michel Vandenbroeck, Gentin yliopisto, Belgia
Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen tutkimusyhteisössä suuresti arvostettu tutkija, jonka tutkimusalaa ovat varhaiskasvatuksen politiikat ja käytännöt sekä diversiteetin – kulttuurisen moninaisuuden –  tutkiminen. Vandenbroeckin tutkimusryhmässä kehitetyt käytännölliset ratkaisut auttavat huomioimaan eri kulttuuritaustoista tulevien perheiden näkökulmia varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö Tampereen yliopiston kasvatustieteen varhaiskasvatuksen alan tutkijoiden kanssa on jatkunut pitkään.

Taiteilijaprofessori Risto Ahti
Runoilijana tunnettua tamperelaista sanataiteilijaa luonnehditaan luomisvoimaiseksi kirjailijaksi ja humanismia puolustavaksi keskustelijaksi. Ahti on saanut useita huomattavia kirjallisuuspalkintoja. Hänen runoteoksiaan on käännetty yli 20 kielelle. Lisäksi hän on itse kääntänyt suomeksi merkittävien runoilijoiden kokoelmia. Ahti on ansioitunut, myös Tampereen yliopistossa opettanut pedagogi, jonka kursseilta moni kirjailija on saanut oppia.

Johtamiskorkeakoulu JKK

Professori R. Edward Freeman, Virginian yliopisto, Yhdysvallat
Maailman tunnetuin sidosryhmäteoreetikko ja yritysetiikan tutkimuksen uranuurtaja, jolla on vahvat yhteydet käytännön liike-elämään ja yritysjohtajiin. Tunnetaan tiedeyhteisössä kannustavasta ja avuliaasta suhtautumisestaan erityisesti nuorempiin kollegoihin ja jatko-opiskelijoihin. Yhteistyö Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkijoiden kanssa on alkanut jo 1990-luvulla ja jatkuu edelleen. Freeman kuvaa itseään filosofian, kamppailulajien ja bluesin elinikäiseksi opiskelijaksi.
https://www.darden.virginia.edu/faculty-research/directory/r-edward-freeman/
http://redwardfreeman.com/

Toimitusjohtaja Hille Korhonen
Tekniikan lisensiaatti Hille Korhonen aloitti kesällä 2017 Nokian Renkaiden toimitusjohtajana, johon hän siirtyi Alkon toimitusjohtajan tehtävästä. Hänellä on monipuolista kokemusta eri toimialoilta sekä operatiivisesta johtamisesta että hallitustyöstä. Hänet tunnetaan modernina, tulosorientoituneena johtajana, joka viihtyy kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kuuntelee sekä henkilöstöä että asiakkaita. Hän on myös pitänyt esillä johtajan henkilökohtaiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä työn ja perheen yhdistämiseen liittyviä teemoja.

Federica Mogherini
Italialainen Federica Mogherini on toiminut vuodesta 2014 Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävässä. Hänellä on keskeinen rooli kansainvälisessä konfliktinhallinnassa ja diplomatiassa. Komission varapuheenjohtajana Mogherini on vahvistanut EU:n instituutioiden yhteistoimintaa, politiikan vaikuttavuutta ja ulkosuhteita. EU, politiikan instituutiot ja kansainvälinen politiikka ovat Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun keskeisiä ja kansainvälisesti tunnettuja osaamisalueita.
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini_en
 
Luonnontieteiden tiedekunta LUO

Linda Liukas, ohjelmoija ja lastenkirjailija
Linda Liukas on uudenlaisen ohjelmoinnin opetuksen uranuurtaja. Hän on muun muassa kirjoittanut kirjasarjan Hello Ruby, jonka luovien vertauskuvien avulla lapset voivat opetella ohjelmointia, tietokoneiden ja Internetin toimintaa sekä tekoälyn perusteita. Linda Liukas on saanut useita merkittäviä palkintoja työstään, kuten Euroopan Komission antaman Digital Champion -arvonimen, lastenkulttuurin valtionpalkinnon Suomessa, Suomalaisen koodin edistäjä -palkinnon, sekä Kiinasta merkittävän DIA Gold -palkinnon. Kirjasarja on käännetty 25 kielelle. Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunta painottaa koulutusta ja yhteistyötä koulujen ja koululaisten kanssa matematiikan ja tietojenkäsittelyn alalla.
http://lindaliukas.com/

Professori Aarne Ranta, Göteborgin yliopisto
Aarne Ranta on taustaltaan loogikko ja hän toimii nykyään tietojenkäsittelytieteen professorina Göteborgin yliopistossa, Chalmersin ja Göteborgin yliopiston yhteisellä tietotekniikan laitoksella. Hänen päätutkimusalansa on kieliopillinen tietokonelingvistiikka ja erityisesti hänen ryhmänsä kanssa kehittämä tyyppiteoriaan perustuva Grammatical Framework -järjestelmä, jolla suoritetaan kielioppipohjaista konekääntämistä. Aarne Rannan ryhmä tieteellisesti erinomaisesti menestynyt. Se on saanut mm ruotsalaista huippuyksikkörahoitusta ja koordinoinut FP7-puiteohjelman EU-projektia. Teknologiaa on käytetty useassa yrityksessä, joista professori Ranta on itse ollut perustamassa yhtä start-upia. Rannan menetelmiä sovelletaan Luonnontieteiden tiedekunnan tutkimustyössä.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta MED

Professori Virginia Kraus, Yhdysvallat (Duke University School of Medicine)
Yhdysvaltalainen lääketieteen professori Kraus on koulutukseltaan reumatologi, jonka tutkimuksen kohteena on erityisesti nivelrikko. Hän toimii myös proteomiikkayksikön johtajana. Professori Krausin tutkimusalue on lähellä Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan farmakologian yksikön tutkimusta.  

Professori Fritz H. Schröder, Alankomaat (Erasmus University Rotterdam)
Urologian emeritusprofessori Schröder johti laajaa eurooppalaista eturauhassyövän seulontatutkimusta, jonka tutkittavista miehistä lähes puolet oli suomalaisia. Suomessa tästä monikeskustutkimuksesta vastaa Tampereen yliopiston Eturauhasyövän tutkimuskeskus. Suhde Tampereen yliopistoon on siten hyvin läheinen, ja usein Schröder on Tampereella vieraillutkin.

Professori Shinya Yamanaka, Kioton yliopisto, Japani ja Gladstone instituutti Yhdysvallat (Gladstone Institute for Cardiovascular Research, USA)
Lääketieteen Nobel-palkinnon ja Millenium-teknologiapalkinnon 2012 saaneen professori Yamanakan tieteellinen suuruus liittyy indusoitujen pluripotenttien kantasolujen (iPS) tutkimukseen. Yamanakan avulla iPS-teknologia on pystytetty myös Tampereelle, ja aktiivisesti jatkuneessa yhteistyössä hyödynnetään mm. tiedekunnassa toimivaa Monikudosmallintamisen huippuyksikköä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta SOC

Professori Ute Frevert, Saksa
Professori Ute Frevert on Tunteiden historian tutkimuskeskuksen johtaja Max Planck -instituutissa Berliinissä. Hän on uuden sosiaalihistorian, sukupuolihistorian ja kokemuksen historian edelläkävijöitä Euroopassa. Hänen johtamansa tutkimuslaitos on alallaan johtava maailmassa ja Tampereen yliopiston Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) yhteistyökumppani.

Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga
Sosiaalialalla pitkän työuran tehnyt Magga on saamelaiskysymysten korvaamaton asiantuntija, joka on kehittänyt saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita ja edistänyt perusoikeuksia. Hän jatkaa edelleen työtään saamelaisten valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestön toiminnanjohtajana.
www.samisoster.fi/

Kunniatohtorit päätti Tampereen yliopiston rehtori tiedekuntaneuvostojen esityksestä.
 
Promootio on akateeminen juhla, joka koostuu kolmena päivänä vietettävistä juhlallisuuksista. Perjantaina 17. elokuuta Tampere-talossa järjestetään niin sanottu promootioakti, jossa promovoidaan ("korotetaan") tohtorin arvoon Tampereen yliopistossa omilta tieteenaloiltaan väitelleitä ja kunniatohtoriksi ansioituneita henkilöitä. Juhla näkyy perinteisesti Tampereen katukuvassa Tuomiokirkkoon matkaavana promootiokulkueena.  
 
Tampereella 16.-18.8. järjestettävän promootion pääpromoottorina, tohtorien vihkijänä, toimii kirurgian professori Teuvo Tammela apunaan muut promoottorit. Promootion järjestelyistä vastaa toimikunta, jonka puheenjohtaja on hoitotieteen professori Päivi Åstedt-Kurki.

Promootioon osallistujille avataan ilmoittautuminen promootiosivuilla.  
Promootiosivut (ohjelma, käytännön asiat)
https://events.uta.fi/promootio2018/
Yhteydenotot: promootio2018@uta.fi

Lisätietoja medialle kunniatohtoreista:

- Federica Mogherini: professori Pami Aalto, 050 318 5952, pami.aalto@uta.fi
- Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan (MED) kunniatohtorit: dekaani Tapio Visakorpi, 050 318 5829, tapio.visakorpi@uta.fi
- Luonnontieteiden tiedekunta (LUO): professori Jyrki Nummenmaa, 040 527 7999, jyrki.nummenmaa@uta.fi

Muista kunniatohtoreista lisätietoja antavien yhteystiedot TaY viestinnän kautta: 050 318 6613, viestinta@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 18.4.2018